Żyć z talentem

- Dokument dodano 2007-11-12, oglądany 15714 razy -

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

 

 

 

 

 

Konspekt katechezy przeprowadzonej w klasie VI

 

 

   Temat :  ŻYĆ   Z   TALENTEM

 

 

     Cele:

    Uczeń:

-          wie, że w sakramencie bierzmowania otrzymujemy nadzwyczajne dary /charyzmaty/ Ducha Świętego, pomagające nam mądrzej przejść ziemską drogę;

-          rozumie , że Bóg obdarował go talentami naturalnymi, którymi powinien służyć dla dobra własnego i całego Kościoła;

-          potrafi odkryć swoje talenty i dary nadzwyczajne oraz być za nie wdzięcznym.

Pomoce:

-komputer z rzutnikiem multimedialnym, słownik języka polskiego, Pismo Święte, pudełko ładnie opakowane, kartki z wypisanymi darami Ducha Św.

podręcznik

Metody:

-          oglądowa /prezentacja multimedialna/,rozmowa, wykład.

Formy pracy:

- indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Przebieg katechezy:

 

 

1.   Powitanie

2.   Modlitwa na rozpoczęcie katechezy.

Duchu Święty, który dajesz nam siłę i moc, prosimy Cię spraw, aby ta katecheza dla wszystkich tu zebranych była nowym doświadczeniem               i przeżyciem na chwałę Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Modlitwa do Ducha Świętego.

      3. Sprawdzenie obecności .

     4. Nawiązanie do poprzedniej katechezy.

5.   Sytuacja egzystencjalna:

-prezentacja multimedialna i jego analiza

Co wspólnego łączy tych ludzi?

Odp. talent, uzdolnienie

     Co to jest talent? – definicję ze słownika języka polskiego odczytuje uczeń

Talent – niezwykła, nieprzeciętna zdolność twórcza, wybitne uzdolnienie do czegoś. Talent aktorski, literacki, malarski, muzyczny.

Są też ludzie, którzy żyją skromnie, tak normalnie a mimo to cenimy ich za cenne rady, wskazówki. Dlaczego tak się dzieje?

Poszukamy  odpowiedzi na pytanie;

Jaki ja posiadam talent i co mogę z nim zrobić?

 

     6. Treść Orędzia Bożego

Co mówi o tym Pismo Święte?

Podział klasy na grupy. Każda otrzymuje tekst Pisma Św., kartki i flamastry. Zadaniem grupy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie.

Grupa I i II Rz 12 6-8

 

Pytanie – O jakich  nadzwyczajnych darach Ducha Św. Pisze  Św. Paweł? W jaki sposób mamy je wykorzystywać?

Grupa III i IV Ga 5, 22-23

Pytanie O jakich nadzwyczajnych darach pisze św. Paweł?. Kto jest dawcą tych darów?.

Przedstawiciele grup odpowiadają na pytania – rozmowa o przeczytanym fragmencie Pisma Świętego.

Podsumowanie – krótki wykład.

Dary nadzwyczajne otrzymujemy w sakramentach chrztu i bierzmowania. To jest jak otrzymanie prezentu /pudełko ładnie opakowane z wielką kokardą/. Czym innym są dary Ducha Św., czym innym zaś naturalne – związane z ludzką osobowością i temperamentem. Z talentem człowiek się rodzi.

Jakie dary otrzymujemy w sakramencie bierzmowania? .Czy warto na nie czekać?. /Uczniowie wybierają kolejno z pudła kartki z nazwą daru Ducha Św.

odczytują głośno./

 Duch Św. przychodzi  do każdego z nas i chce nas obdarować. Dać nam nowe życie. Poprzez swoje dary działa po cichu w sercu człowieka czyniąc go lepszym dla Pana Boga i drugiego człowieka.

 

    7. Aktualizacja odkrytej prawdy

Dlaczego należy odkrywać w sobie talenty naturalne i Dary Ducha Św. prezentacja multimedialna.

Przedstawione postacie są drogowskazem w jaki sposób odkrywać i rozwijać talenty. Ci święci ,to prości ludzie,  którzy swój talent odkryli jako miłość do Boga, do Chrystusa. Za wszystko to Pan Bóg odwdzięczył się im bardzo bogato.  Święci Ci, są wzorem dla nas jak żyć dla Boga i drugiego człowieka. Pan Bóg daje talent każdemu , należy go rozwijać nie zakopywać. Wasz pobyt  w szkole służy temu, iż przez naukę rozwijamy się i poznajemy różne tajniki wiedzy. Poznajemy świat, który jest przecież dziełem Boga.

 

   8. Zapis do zeszytu

    - temat:  Żyć z talentem,

    - notatka – wylosowany dar Ducha Świętego, uczniowie wklejają do zeszytu.

 

   9. Praca domowa /pisemna/

Co Pan Bóg mówi przez dar jaki wylosowałeś na katechezie?.

W jaki sposób masz go rozwijać?

 

   10. Ocena uczniów za  aktywność

 

   11. Modlitwa na zakończenie – z podręcznika.

 

 

Opracowała Lucyna Miłosz

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Baranowie

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, prezentacja, szkoła podstawowa, Wielki Post,