Pokonać strach

- Dokument dodano 2007-11-12, oglądany 10080 razy -

katecheza z prezentacja multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

Konspekt szczegółowy katechezy

 

Temat: Pokonać strach

 

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika

PUŁAWY

Klasa: VI

 

Cele:

Uczeń:

-     wie, że życie codzienne niesie obok radości także lęki i bóle, które pomaga pokonać Duch Święty, obdarzając nas darem męstwa;

-     rozumie, że konieczne jest przezwyciężanie w sobie lęków, by przez całe życie nie uciekać przed sobą; że Chrystus daje siłę ducha do walki ze słabościami, do przezwyciężania siebie;

-     potrafi w oparciu o łaskę Boga i osobistą modlitwę przezwyciężać słabości.

 

Metody pracy:

1.     Mur

2.     Rozmowa kierowana

3.     Praca z podręcznikiem

4.     Praca w grupach

5.     Praca z tekstem Pisma Świętego

6.     Prezentacja multimedialna

7.     Refleksja

 

Pomoce dydaktyczne:

·         Plakat, kartki i flamastry

·         Karteczki z tekstem Pisma Świętego do pracy w grupach

·         Prezentacja multimedialna

 

Kolejność zajęć:

 

 1. Wejście do klasy.

 

Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie wchodzą do klasy. Katecheta otwiera salę i wchodzi jako ostatni zamykając za sobą drzwi.

 

2. Czas na wyciszenie uczniów, rozpakowanie plecaków.

 

Uczniowie zajmują swoje miejsca, wyjmują na ławkę zeszyty z religii i podręcznik oraz jakieś przybory do pisania. Chwila na dokończenie rozmów.

 

3. Komentarz i wezwanie do modlitwy w postawie stojącej.

 

Ostatnie tematy naszych lekcji były poświęcone temu co pomaga budować wspólnotę, jak żyć z innymi, jakie cnoty kształtować w swoim charakterze, które pomagają przezwyciężać trudności. Wdzięczni Bogu, który tu i teraz jest obecny wśród nas, za dar wspólnoty naszej klasy płynący z Jego miłości, prośmy go pokornie o potrzebne dla nas łaski na czas tej katechezy.

Chwila ciszy…, Znak krzyża, Ojcze nasz…, Znak krzyża.

 

4. Sprawdzenie listy obecności.

 

Wszyscy siadają na swoich miejscach. Otwieram dziennik i czytam kolejno całą listę uczniów wymieniając imię ucznia. Odnotowuję ewentualne nieobecności, zapisuję temat i aktualny stan uczniów w klasie.

 

5. Sytuacja egzystencjalna-mur.

 

Każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru, na której wypisuje swoje lęki, to czego się w życiu boi, to co sprawia mu trudności, rodzi obawy czy cierpienie. Informuję, że kartki będą wywieszane i każdy będzie mógł je przeczytać. Mówię że nie chodzi o pisanie tajemnic. Wieszam na tablicy plakat z zarysami muru. Następnie uczniowie przyklejają swoje kartki, które jak cegły stworzą mur.

 

Podanie tematu katechezy: Pokonać strach.

 

 6. Treść orędzia Bożego.

 

W kilku słowach, nawiązuję do osoby Jezusa Chrystusa, który również przeżywał trudne sytuacje, które mogły w nim budzić lęk strach czy obawę. Jak sobie w takich sytuacjach radził co robił? –odpowiedzi uczniowie szukają w podręczniku s. 21.

Wniosek: Jezus szukał pomocy i czerpał siłę w trudnych chwilach od Ojca.

Bóg również chce nam pomóc pokonać nasze trudności. W Piśmie świętym poszukamy jego wskazówek i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób możemy pokonać nasze lęki i bóle?

 

Praca z tekstem Pisma Świętego w grupach czteroosobowych:

Grupa I – Łk 21,34-36 – modlitwą i czuwaniem w Bogu dostępujemy łaski

Grupa II – Dn 6,17-24 – dzięki modlitwie i zaufaniu Bóg wybawia z opresji

Grupa III – Mt 9,2-8 – zaufaniem wobec Boga dostępujemy uzdrowienia duszy i ciała

Grupa IV – Hbr 13,5b-6 – zaufaniem wobec Boga zyskujemy oparcie w relacji ze złymi ludźmi

Grupa V – Łk 12,11-12 – Duch święty pomoże w ucisku, oświeci, co robić i obdarzy męstwem.

Grupa VI – Ps 30,2-4 – wzywając Pana dostępujemy wybawienia od zguby

Grupa VII – Ps 18,2-4 – oddając się Bogu, który jest tarczą i ochroną przeciw wrogowi.

Wnioski uczniowie zapisują na białych kartkach, które przyklejone do muru stworzą wrażenie że mur jest dziurawy i że zawali się.

Wniosek: Od Boga przez modlitwę i zaufanie płynie dla nas siła do rozbijania muru naszych lęków, trudności i przeciwności.

 

7. Aktualizacja odkrytej prawdy.

 

Jak to praktycznie zrobić w życiu? Odpowiedź stanowi prezentacja multimedialna ukazująca życie Jana Pawła II, który dodawał otuchy mówiąc „Nie lękajcie się..:” i pokazywał jak pokonywać razem z Jezusem lęk i strach.

Refleksja i podsumowanie w kilku słowach całości treści z katechezy.

 

8. Jako notatkę uczniowie przerysowują z tablicy mur wraz z treścią

 

     9. Praca domowa

 

Napisz modlitwę, w której poprosisz Boga o pomoc w przezwyciężaniu słabości.

 

10. Modlitwa na zakończenie

 

Uczniowie chowają zeszyty i podręczniki oraz przybory do pisania do plecaków. Wszyscy wstają, chwila na wyciszenie. Pamiętając o słowach Pana Jezusa: „gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje tam i Ja jestem”.

Pomódlmy się teraz dziękując za czas katechezy, za Jego łaskę, którą pragnie nas umocnić byśmy z odwagą podchodzili do trudnych spraw naszego życia. „Chwała Ojcu…”. Znak krzyża.

 

 

Opracował :Ks. Robert Karczmarek

 
 

Autorzy dokumentu: Ks.mgr Robert Karczmarek,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,