Cud w "Domu Chleba"

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 10338 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
 

 

Temat: Cud w ,,Domu Chleba''

 

1. Cele Katechezy:

 

     - Uczeń wie, że Betlejem oznacza ,,Dom Chleba" i jest niejako

     kolebką Chleba Życia, że narodziny w ludzkim ciele są cudem

 

     - Uczeń rozumie związek narodzin Chrystusa w ,,Domu Chleba''

      z narodzinami Chleba Życia w Wieczerniku i na tysiącach ołtarzy

 

     - Uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie nazwy Betlejem, okazać

     Bogu wdzięczność za Wcielenie, dar Eucharystii i za chleb

     powszedni.

 

2. Pomoce dydaktyczne:

 

     - Pismo Święte

      - Komputer

      - Projektor

      - Magnetofon

      - Teksty kserograficzne

      - Puzzle

      - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II ,,O Eucharystii''

      - List do dzieci Jana Pawła II

 

3. Metody:

 

      - Praca z podręcznikiem

      - Pogadanka z pokazem

 

4. Formy pracy:

 

      - Zbiorowa

      - Grupowa

      - Indywidualna

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Powtórzenie

  - krótkie nawiązanie do tematu poprzedniej katechezy

 

 

I. SYTUACJA EGZYSTENCJALNA

 

    Uczniowie w grupach układają puzzle z wyciętych figur geometrycznych. Zadaniem dzieci jest ułożenie domu i bochenka chleba oraz nadanie tytułu powstałej układance. Odpowiedź docelowa brzmi: ,,Dom Chleba''.

  Zapis tematu na tablicy: Cud w ,,Domu Chleba''.

  Wyjaśnienie , że ,,Dom Chleba'' to w języku hebrajskim znaczy ,,Betlejem''.

  

  - Z czym kojarzy się wam słowo ,,Betlejem''?

 Jedno dziecko pokazuje na mapie Palestyny Betlejem i wyjaśnia co wie, na temat tej miejscowości.

 Następuje prezentacja slajdów na projektorze.

 

 

  II. TREŚĆ ORĘDZIA BOŻEGO

   

  Za chwilę otrzymacie teksty kserograficzne z fragmentami Pisma Świętego, Encykliki Jana Pawła II oraz Listu do dzieci.

 Pracując w grupach spróbujcie pomyśleć i odpowiedzieć na pytanie: Jakie wydarzenie dokonało się w ,,Domu Chleba''?

    Pytania szczegółowe dla trzech grup:

      Grupa I

   1. O jakim sakramencie jest mowa w podanym fragmencie tekstu?

   2. Dlaczego ten sakrament jest dla nas ważny i jak często powinniśmy go przyjmować?

      Grupa II

   1. Jak nazywa siebie Pan Jezus?

   2. Do czego Pan Jezus nas wzywa i czego oczekuje?

      Grupa III 

   1. Co było ,,Domem Chleba" dla Apostołów?

   2. Kiedy miało miejsce to wydarzenie?

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez uczniów, następuje uroczyste czytanie fragmentu Pisma Świętego (Mt 26, 26-28) oraz

 pokazanie slajdów - Wieczernik jako miejsce ustanowienia sakramentu Eucharystii.

     W Wieczerniku ,który  był ,,Domem Chleba" dla Apostołów miało miejsce cudowne  wydarzenie. Pan Jezus

ustanowił dla nas sakrament Eucharystii.

  4. Pomyślcie i przypomnijcie jakie slowa wypowiada kapłan  po Przeistoczeniu?

   Pokazanie slajdu -Kapłani podczas sprawowania sakramentu Eucharystii.

   Ukazany napis;:Oto wielka Tajemnica Wiary.

   Uświadomienie uczniom ,że w sakramencie Eucharystii dokonuje się cud nad cudami, który możemy dostrzec  tylko oczyma wiary.

    Dlatego tak bardzo ważne jest nasze pełne uczestnictwo  we Mszy Świętej.

    Tak więc dla nas ,, Domem Chleba" jest Kościół ,a w nim Sakrament Eucharystii. Szczególnym ,,Domem Chleba" jest Tabernakulum

 -gdzie dniem i nocą prrzebywa Pan Jezus pod postacią Chleba. Możemy Go tam odwiedzać,adorować,powierzać Mu  swoje radości i kłopoty.

     Zobaczcie, tak  jak w Betlejem historycznie narodził się Pan Jezus, tak w Wieczerniku i obecnie podczas każdej Mszy świętej rodzi

się sakramentalnie ten sam Jezus!                                

 

III AKTUALIZACJA ODKRYTEJ PRAWDY

 

  Otwórzcie wasze podręczniki na stronie 64 i 65. Zamieszczony tekst  pomoże wam  w poszukiwaniu  odpowiedzi ; 

         -Czym powinien kierować się uczeń Chrystusa, który bierze udział w spotkaniu  w ,, Domu Chleba"?

         -W jaki sposób powinien  przygotować się do spotkania w ,,Domu Chleba''?

         -Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeden z waszych kolegów był nieobecny na dzisiejszej katechezie. Co byście mu przekazali z dzisiejszego spotkania?

 

   Jako podsumowanie wypowiedzi uczniów, pokazany jest slajd z następującym schematem:

         DOM CHLEBA:    -BETLEJEM

                                        - WIECZERNIK

                                        - KOŚCIÓŁ (Sakrament Eucharystii i Tabernakulum)

                                        - MOJE KOCHAJĄCE SERCE.

 

IV. ZAPISANIE TEMATU I NOTATKI DO ZESZYTU.

 

V. OCENA PRACY UCZNIÓW NA KATECHEZIE:

 

VI. PRACA DOMOWA:

    Napisz jak przygotujesz swoje serce, aby było ,,Domem Chleba''.

    * Dla chętnych: - ułóż krzyżówkę  z hasłem ,,Dom Chleba''.

 

VII. PODSUMOWANIE:

      Katecheta bierze do ręki chleb i mówi: 

     ,,Popatrzcie jak bardzo ważny jest chleb, skoro Pan Jezus uczynił go swoim Ciałem. Dlatego musimy pamiętać o szacunku dla chleba. Wiemy, że są ludzie którzy nie mają chleba, głodują, proszą o niego. Ale są też tacy, którzy chleb wyrzucają do śmietnika, nie szanują, nie dzielą się nim z innymi. My szanujemy chleb, znamy jego wartość i chcemy się nim dzielić. Chcemy być dla siebie i dla innych dobrzy jak chleb. Dlatego teraz podzielimy się nim.

      Podziękujmy Panu Jezusowi za Jego narodziny w Betlejem- ,,Domu Chleba'', za chleb powszedni, którego potrzebuje nasze ciało, ale przede wszystkim za to, że daje nam siebie jako Chleb Życia w Komunii świętej.''

  

      Pieśń: ,,Panie dobry jak chleb...''

      

 

 

Opracowała: mgr Hanna Palczewska

Szkoła Podstawowa im.B.Prusa w Płouszowicach

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Hanna Palczewska,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,