Matka Kościoła

- Dokument dodano 2007-11-20, oglądany 13301 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

 

 

 

Konspekt  Katechezy Klasa: VI Szkoła Podstawowa

Temat:  Maryja-Matka Kościoła

Cel ogólny:

Ukazanie Maryi jako Matki Kościoła

Doprowadzenie do osobistego spotkania z Matką Bożą

 

Cele szczegółowe :

Wie , dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła,

Rozumie rolę jaką spełnia Maryja-Matka Kościoła

Naśladuje postawę odpowiedzialności za Kościół i troski o wspólnotę parafialną,

Interpretuje tekst źródłowy,

Podaje wydarzenia mówiące o obecności Maryi w życiu Jezusa,

Zna treść Ewangelii J. 19, 25 – 27

Wymienia sanktuaria Maryjne w Polsce i na świecie.

 

Środki dydaktyczne:

Pismo święte,  Katechizmu Kościoła Katolickiego , książka pt „Dar i tajemnica” z tekstem Jana Pawła II i książka  Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pt.  „Godność kobiety” z tekstem o matce, komputer, projektor  prezentacja multimedialna o Matce Bożej z Jej wizerunkami w różnych miejscach kultu.

 

Metody

Rozmowa kierowana, praca w grupach, pokaz multimedialny, praca z tekstem- analiza tekstu źródłowego, pogadanka z pokazem, wykład, medytacja obrazu.

 

Prezentacja Multimedialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg katechezy

 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

 

         -Powitanie Gości-pozdrowienie chrześcijańskie:

                                           Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

    -Modlitwa  

 

Spośród wszystkich świętych Maryję czcimy w szczególny sposób, jako Matkę Bożą Zanieśmy do niej nasze prośby  słowami

                                                                       „ Zdrowaś Maryjo”

 

 

 

- Sprawdzenie listy obecności

- Nawiązanie do tematu poprzedniej katechezy.

 

WPROWADZENIE               

                                                          

 

 

Umieszczenie na tablicy słowa    Matka                                                                     / plansza/

 

Rozmowa o roli matki w życiu dziecka.

 

         Posłuchajcie co o swoich mamach mówili Jan Paweł II

oraz Kardynał Stefan Wyszyński.

 

                                                                                                             /Załącznik nr1/

 

„Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią Świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży”

       

 Tak pisał o swojej mamie Jan Paweł II w książce „Dar i tajemnica”.

                                                                                                           / Załącznik nr2/

 

Natomiast Kardynał Stefan Wyszyński tak mówił o swojej matce: „ Na moim stole pracy stoi stare zdjęcie mej dawno zmarłej matki. Nie mogę oderwać oczu od tego obrazu. Na kolanach Matki siedzi jej córka, maleństwo, trzymając kurczowo wielki palec macierzyńskiej dłoni. W wyrazie buzi maleństwa ileż spokoju, poczucia bezpieczeństwa. Ojcze! Ty ukształtowałeś matczyną dłoń, która służy maleństwu.

Ta dłoń pierwsza mnie wyuczyła, pierwsza mnie dotknęła, pierwsza pospieszyła

z pomocą. Jest ona doskonałym i czułym narzędziem Twej ojcowskiej dłoni.”

 

Na podstawie tych dwu wypowiedzi i własnych doświadczeń powiedzcie:

 

Jaka jest rola matki w życiu dziecka?

odp. : Matka wydaje na świat dziecko, troszczy się o nie, wychowuje, uczy poznawać Boga i świat, kocha, pomaga w trudnościach, wysłuchuje...

 

 

 Rozwinięcie  

 

Umieszczenie na tablicy planszy ze słowem    Maryja                               /plansza/

 

Jakie znacie wydarzenia mówiące o obecności Maryi w życiu Pana Jezusa?

Odp. Zwiastowanie, Boże Narodzenie, ofiarowanie Jezusa w świątyni, odnalezienie 12-letniego  Jezusa,  obecność, kiedy Jezus dokonał pierwszego cudu, obecność pod krzyżem.

 

Dzisiaj w sposób szczególny zatrzymamy się przy obecności Maryi

pod krzyżem Jezusa.

Co Jezus nam mówi przez obecności Maryi pod Jego Krzyżem?

 

  Tekst z Pisma  świętego    J 19,25- 27                                           /Załącznik3/

 

Zapalenie świecy i uroczyste odczytanie Ewangelii. 

 

 

„Światło Chrystusa”  -  „ Bogu niech będą dzięki”

 

 

Ewangelia wg św. Jana (J 19, 25-27)
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

 

 Prawdę o duchowym macierzyństwie Maryi w stosunku do ludzi ogłosił z krzyża sam Pan Jezus. Tekst  ten nosi nazwę   testament z krzyża .

 

Jakie słowa wypowiedział Jezus do Maryi?

                                                                                    «Niewiasto, oto syn Twój».

 

 Popatrzcie- Maryja była ze swoim Synem we wszystkich chwilach radości, smutku i cierpienia. Ona stała pod Jego krzyżem. Maryja jest również z nami

 we wszystkich naszych sprawach .

 

Od kiedy należymy do Jezusa żyjącego i obecnego w Kościele?

  Odp. od chrztu.

Na  tablicy widzimy jak temat tworzą dwa słowa.  

Zaproponujcie jak możemy uzupełnić temat?

Propozycje uczniów: np Maryja Matka Pana Jezusa, Maryja Matka nasza...

…i to jest Matka Jakiej wspólnoty?      odp.  - parafialnej      

 

Dziś w sposób szczególny powiemy o Maryi Matce Kościoła.

 

Umieszczenie na tablicy słowa: Kościoła                                            / plansza/

 

  Rola Matki Bożej nie skończyła się w chwili, gdy Syn Jej odszedł do Ojca. Jezus uczynił Ją Matką całego Kościoła. Maryja nieprzerwanie opiekuje się nami, jest blisko nas, troszczy się o nas, tak jak troszczyła się o swojego Syna

Poucza nas  o tym Katechizm Kościoła Katolickiego                         pokaz KKK

                                                                                                                          Podręcznik s.38

 

 

Zapis tematu do zeszytu

Zapis stanowi tekst umieszczony na tablicy.

 

 

Praca w grupach.

 

Podział klasy na 3 grupy, które będą pracowały nad tekstem zamieszczonym w podręczniku /pkt. II/

Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.

  Czas pracy ok. 6 min.  

 

I grupa

Kiedy Maryja została ogłoszona Matką Kościoła?

Kto tę prawdę ogłosił?

 

II grupa

Co oznacza tytuł Maryi- Matka Kościoła?

Jakie jest znaczenie Maryi w Bożej ekonomii zbawienia?

 

 

III grupa

Kiedy Maryja została Matką młodego Kościoła?

Co łączyło zebranych w wieczerniku?

 

 

Po zakończonej pracy liderzy  grup  udzielają  odpowiedzi na pytania ,

 natomiast zapisanie odpowiedzi do zeszytów będzie pracą domową .

 

Kiedy obchodzimy Uroczystość Matki Kościoła?

Odp. Pierwszy dzień po Zesłaniu Ducha Świętego

 

Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Kościół rozpoczął swoje publiczne nauczanie, a Maryja wspierała go swoją modlitwą.

                                                                                                             / Załącznik4/

 

III  Podsumowanie  

 

 Świadomość, że Maryja jest Matką Kościoła powinna wzbudzać w nas większe zaufanie do Niej. Powinniśmy częściej zwracać się do Niej nie tylko w osobistych sprawach, ale również w sprawach całego Kościoła. Można to wszystko polecić Matce Najświętszej w każdym miejscu modlitwą osobistą  ,ale tez można szczególnie oddać  cześć Jej pielgrzymując do miejsc kultu Maryjnego i nie tylko.

 

 

Proszę przejść do komputerów i podzieleni na 2-3 osobowe grupy odnaleźć takie sanktuaria jak:  /tu daję kartki z informacją   np. WWW. ……/

 

Uczniowie na mapie Europy wyszukują sanktuaria, podchodzą i wskazują je.

Wśród wymienionych powinny się znaleźć: Jasna Góra – Matka Boża Częstochowska,   Fatima – Matka Boża Fatimska, Ostra Brama we Lwowie – Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża z Lourdes...

 

Widzimy że Matka Boża nie daje swych łask tylko nam Polakom , ale jest obecna na całym świecie. Jest Matką Kościoła Powszechnego.

 

 

 

IV  Zastosowanie.

 

 Maryja jako Matka Kościoła uczy nas bycia blisko Jezusa, wierności Jemu troski o Kościół. Każdy z nas doświadcza pomocy Matki Najświętszej w swoim życiu.

W naszym codziennym życiu powinniśmy naśladować Maryję -Matkę Kościoła.

 

       W jaki sposób możemy to czynić?

Odp.: Naśladować Ją w  wierze, miłości, w łączności z Chrystusem, modlić się do Niej, za cały Kościół Powszechny  uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.

 

Ona, Matka Kościoła nieustannie o nas się troszcz, za nami oręduje Tę prawdę przedstawia nam przez wybrane sanktuaria, czyli specjalne miejsca Jej obecności w Polsce.

 

 

    Pokaz Prezentacji Multimedialnej

                                                                                                         /Załącznik5/

  

 Podziękujmy Panu Jezusowi, /w chwili osobistej modlitwy / za to że dał nam Maryję za Matkę Kościoła, za to że Maryja ,jak przed chwilą widzieliśmy wyprasza nam u Jezusa potrzebne łaski i czuwa nad nami.

 Wpatrując się w wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oddajmy jej cześć

 

 

 

Modlitwa 

                                     Matko Kościoła                      - módl się za nami

                                     Matko Różańca Świętego      - módl się za nami                            

 

Ocena uczniów

 

Rozdanie pracy domowej / teksty  zastanowię się  /

 

 

Zastanowię się

 

Jak często rozmawiam z Nią o swoich radościach i smutkach?

Jak wyglądają moje spotkania z Matką Bożą?

Jak często powierzam Jej swoje życie?

Kiedy ostatnio pozwoliłem, aby Ona mnie prowadziła?

 

 

Opracowała: mgr Jolanta Gorzkowska-Kusy

 Zespół Szkół w Siedliskach Drugich

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Jolanta Gorzkowska-Kusy,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,