Duchowa dojrzałość

- Dokument dodano 2007-11-20, oglądany 9775 razy -

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy szkoły podstawowej

 
 

Katecheza z zastosowaniem elementów multimedialnych

 

 

TEMAT: Duchowa Dojrzałość.

 

Cele katechezy:

Ukazanie dzieciom, czym jest dojrzałość duchowa.

Ukazanie, że jest to proces ciężki i trudny jak wędrówka w Góry

Uczeń wie, że dojrzałość to rzeczywistość, którą nieustannie trzeba zdobywać poprzez wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Ukazanie wzorów osobowych wiernych Ewangelii i dojrzałych duchowo.

Uczeń potrafi w oparciu o częstą spowiedź i Eucharystię rozwijać się duchowo i trwać przy Chrystusie.

2.  Pomoce dydaktyczne:

Pismo Święte

Świeca

Komputer

Projektor

Zakodowane błogosławieństwa

Magnetofon

3. Metody:

Wykład

Praca z tekstem biblijnym

Pokaz multimedialny

4. Formy pracy:

Indywidualna

Modlitwa

         Pan Jezus oczekuje od nas ciągłego wzrostu w wierze. Gościmy dziś na naszej lekcji tych, którzy uczą nas o Panu Jezusie i prowadzą drogami wiary.  Jest to możliwe gdy trwamy przy Nim i wiernie podążamy drogą Ewangelii. Prośmy Pana Boga , by dodawał nam sił w ciągłym procesie rozwoju duchowego. Wołajmy wspólnie: Ojcze Nasz......

Sprawdzenie Listy Obecności.

Sprawdzenie pracy domowej.

Nawiązanie do poprzedniej lekcji:

Temat poprzedniej katechezy to Jan Chrzciciel i Boża Miłość:

Czego uczy Jan Chrzciciel?

Jak myślicie, czy był On człowiekiem dojrzałym duchowo?

Do czego wzywał Jan Chrzciciel swoich słuchaczy?

 

 

 

WPROWADZENIE

 

Jan Chrzciciel uczy nas słuchania i wypełniania woli Bożej. Byśmy umieli Go naśladować trzeba nieustannie dojrzewać duchowo. Byście się dowiedzieli do czego można porównać dojrzewanie duchowe proszę was otworzycie podręczniki na stronie str. 75 i przeczytajcie w ciszy teks oznaczany symbolem świecy.

O czy mówi ten tekst ?

Jakie góry daje nam poznać odczytany fragment ?

Co wydarzyło się na tych górach ?

 

Chcę teraz pokazać wam jak wyglądają te góry ( część pierwsza prezentacji multimedialnej ) .

 

 

 

TO MÓWI PAN

Odczytamy  teraz fragment Ewangelii według św. Mateusza- Ewangelię Błogosławieństw. Bardzo proszę o powstanie i wsłuchanie się w to co mówi do nas Pan Jezus.

 

„ Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” (BT) Mt 5:1-12

                  

 

ODPOWIEDŹ NA POZNANE ORĘDZIE

 

Pan Jezus przez Błogosławieństwa ukazuje nam drogę duchowego dojrzewania. Sam przebył tę drogę i oczekuje od nas byśmy go naśladowali. Mówił o tym Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Proszę ucznia o odczytanie słów Jana Pawła II.

„ Jezus zresztą nie tylko głosi Błogosławieństwa. Jezus żyje nimi i sam jest Błogosławieństwami. Patrząc na niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie. Dlatego Jezus ma prawo powiedzieć : Pójdź za Mną. Nie mówi jedynie : Czyń co ci każę, ale : Pójdź za mną.”

 

Ukazanie wzorów osobowych ludzi, którzy poszli za głosem Pana Jezusa ( druga część prezentacji multimedialnej) .     

1.Zaproszenie przez Pana Jezusa w czasie każdej Eucharystii.

2. Wznosić serca to być człowiekiem sakramentu pokuty i pojednania.

3.Wzory osobowe ludzi, którzy poszli drogą Błogosławieństw.

4. My też chcemy ich naśladować ( adopcja serca).

 

Podsumowanie.

Modlitwa śródlekcyjna z książki.

Zapisanie Tematu.

Notatka.

Praca Domowa.

Rozdam wam teraz zakodowane błogosławieństwa. Proszę użyć kodu by je dobrze sobie utrwalić  i po rozwiązaniu proszę  wkleić do zeszytu. To jest wasza praca domowa.

 

 

Opracował: Ks. mgr Przemysław Kuśmierz

Szkoła podstawowa w Snopkowie

 

 
 

Autorzy dokumentu: ks. mgr Przemysław Kuśmierz,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,