Bóg stwórcą świata duchowego

- Dokument dodano 2007-11-26, oglądany 12867 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
 

 

 

Konspekt katechezy dla klasy IV szkoły podstawowej

 

Temat: Bóg Stwórcą świata duchowego

Cele:

         - Uczeń wie, że Bóg jest stwórcą aniołów

         - Uczeń wie, kim są aniołowie i jaka jest ich rola

         - Uwrażliwienie na relacje z Aniołem Stróżem.

         - Uczeń rozumie, że szatan to zbuntowany anioł, który kusi do grzechu

 

Przebieg katechezy:

 1. Modlitwa wstępna - Aniele Boży, Stróżu mój –– tekst w prezentacji
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wprowadzenie do katechezy: do kogo modliliśmy się na początku katechezy? Kim są aniołowie?
 4. Spójrzcie na ilustracje – w tak różny sposób artyści próbują wyobrazić sobie anioły – zdjęcia w prezentacji.
 5. Podanie uczniom do zapisania temat katechezy w zeszytach.
 6. Kim naprawdę są aniołowie? Skąd się wzięli? (pytania wyświetlone w prezentacji). Odpowiedzi szukamy w tekście wyznania wiary chrześcijańskiej – uczniowie otrzymują tekst oraz jest wyświetlany w prezentacji. Uczniowie szukają fragmentu mówiącego o aniołach i podkreślają go - (Wierzę… w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych). Uczniowie przedstawiają odpowiedni fragment modlitwy.
 7. Praca z podręcznikiem i wyjaśnienie tekstu Pisma Świętego Rdz 1,1 – uczeń czyta głośno pierwszy akapit z książką – i parami szukają odpowiedzi na pytania:
 8. Co oznacza wyrażenie „niebo i ziemia” w Piśmie Świętym?
 9. Co Bóg stworzył oprócz świata widzialnego?
 10. Jakimi stworzeniami są aniołowie?
 11. Co to znaczy, że aniołowie są stworzeniami duchowymi?
 12. Co aniołowie posiadają?
 13. Aniołowie mają konkretne zadania. Poszukajmy w Biblii jakie zadania mieli aniołowie w dziejach zbawienia. Praca w grupach – każda grupa otrzymuje fragment Pisma Świętego: Rdz 22,11; Wj 23,20-23; Łk 1,26; Mt 1,20; Mt 2,13; Mk 1,13; Mk 16,5-7; Dz 7,53;Dz 1,10-11. Przedstawiciele grup wymieniają wydarzenia, w których uczestniczyli aniołowie. Notatka w formie prezentacji z lukami: Aniołowie są posłańcami Boga, oznajmiają Jego zamiary i pomagają ludziom wypełniać wolę Bożą. Aniołowie tworzą orszak Pana Boga w niebie, wielbią Go, oddają Mu cześć, są podzieleni na chóry anielskie.
 14. Modlitwa śródlekcyjna. My także pragniemy uwielbiać Pana Boga podobnie jak to czynią aniołowie, dlatego pomódlmy się śpiewając kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” – (dzieci tworzą „chór anielski”).
 15. Praca z książką. Każdy z nas ma swojego szczególnego opiekuna. Popatrzmy do książki na str. 68 (pierwszy akapit) i poszukajmy co takiego szczególnego robi Anioł Stróż?
 16. Posłuchajmy teraz piosenki w której usłyszymy o tym, co robią ludzie,           a co robi Anioł Stróż: Piosenka „Anioł Stróż” Magdy Anioł
 17. Wprowadzenie o złych duchach. Wzbudzić chęć walki z pokusami szatana.
 18. Rozdaję obrazki (prezenty) z modlitwą do św. Michała Archanioła.
 19. Praca domowa dla chętnych. Ułóż własną modlitwę do Anioła Stróża, zapisz ją w zeszycie i pomódl się jej słowami.
 20. Modlitwa na koniec katechezy do Św. Michała Archanioła - tekst w prezentacji.

 

 

Opracował: Ks. mgr Grzegorz Boguta

 
 

Autorzy dokumentu: ks. mgr Grzegorz Boguta,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa,