Kwestionariusz Pielgrzymkowy na Pielgrzymkę Maturzystów 2019

- Dokument dodano 2015-09-01, oglądany 3095 razy -

 
 

KWESTIONARIUSZ PIELGRZYMKOWY

Potrzebny przy odbiorze materiałów pielgrzymkowych

Imię i nazwisko katechety

Nazwa szkoły

( nie wpisujemy nazwy zespołu szkół, tylko konkretnej szkoły np. liceum, technikum – każda szkoła oddzielnie)

Ilość wszystkich uczniów w klasach maturalnych

Ilość uczniów klas maturalnych uczęszczających na religię

Ilość uczniów na pielgrzymce maturzystów

 

 

Ilość opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz każdy katecheta wypełnia oddzielnie, a przynieść może jeden przedstawiciel.

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -