Akademia Wielkanocna - Widzieliśmy Pana

- Dokument dodano 2016-04-05, oglądany 2582 razy -

 
 

AKADEMIA WIELKAOCNA   „WIDZIELIŚMY PANA…”

SCENA I

(W centrum sali dekoracja grobu Pana Jezusa, wewnątrz leżące płótna i chusta oraz dwaj aniołowie w bieli. Na planie drugorzędnym Apostołowie siedzący w Wieczerniku)

Narrator czyta tekst, zaś aktorzy odgrywają swoje role)

 

PO ZMARTWYCHWSTANIU (według Ewangelii św. Jana 20, 1-31)

 

1. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał 2 , i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy 3 , gdzie Go położono». 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu 4 . 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych 5 . 10 Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.
11 
6 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu 12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 13 I rzekli do niej : «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». 14 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». 16 Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni» 7 , to znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"» 8 . 18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».

(Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 9 )


19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
10 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» 11 .

(Niewierny Tomasz)


24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»
12 .

30 I wiele innych znaków, których nie zapisano, uczynił Jezus wobec uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

««   J 20  »»

 

SCENA II

(Podkład muzyczny bijących dzwonów kościelnych)

Narrator: „Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!”

Wszyscy : „Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”

Narrator : Niech ta prawda budzi w naszych sercach radość, jaką przeżywali Apostołowie „ujrzawszy Pana”.

Narrator: Nasz Pan Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo. Cieszmy się więc, skoro jesteśmy Jego spadkobiercami, bo tylko w Nim jest zbawienie i prawdziwa radość. Niech czas paschalny będzie czasem poszukiwania Zmartwychwstałego, bo tylko ci Go zobaczyli, którzy Go szukali.

Dzwonią dzwony Zofia Jasnota

Dzwonią dzwony we wszystkich kościołach

Pan Jezus zmartwychwstał:

Głoszą wdzięcznie wszystkim ludziom

Wesołą nowinę.

 

Na nic kamień ogromny.

Na nic wyrok fałszywy.

Na nic zbrodnia okrutna,

Bo króluje Bóg żywy.

 

Na nic kamień ogromny.

Na nic wojsko przy grobie.

Na nic plotki i kłamstwa,

Podstawieni świadkowie.

 

Dzwonią dzwony we wszystkich kościołach,

PAN Jezus zmartwychwstał.

Śmierć zwyciężył już na wieki,

Z Ojcem nas pojednał.

 

 

Pieśń: „Chcę wywyższać Imię Twe”

 

Wiersz 2

Chrystus wstał z grobu Jan Kasprowicz

 

Chrystus wstał z grobu, z mogiły-

O biedne serce człowieka!

Tęsknice się twoje ziściły,

Wielka cię radość czeka.

 

Proszą cię wszystkie przydroża,

Rozległe wzywają łany:

Głasnęła je ręka Boża,

Bóg w życiu rozmiłowany.

 

Gdzieś od niebieskich podwoi

Wita cię fala promieni-

W bazie wiklina się stroi,

Świeża się trawa zieleni.

 

Dobroć swe dary rozdziela,

Inne prawidła stanowi:

Uściśnie dłoń przyjaciela,

Krzywdę przebaczy wrogowi.

 

Drży ziemia, drżą nieboskłony,

grzmoty się toczą z oddali:

nie lękaj się, pogrzebiony,

to głaz twój grobowy się wali.

 

To płodne burze wiosenne,

Zmartwychwstania to hasła.

Zstąpił Bóg twój w gehennę,

I moc piekielna zagasła.

 

Chrystus wstał z grobu, z mogiły-

O, biedne serce człowieka!

Tęsknice się twoje ziściły,

Wielka cię radość czeka.

 

Wiersz 3

Na Wielkanoc Franciszek Hubacz

Poszła mroźna zima, gdzieś na koniec świata

Za nią ciepły wiatr resztki śniegu zmiata

Już każdy się cieszy z nadchodzącej wiosny,

Z nią świąt wielkanocnych szczęśliwych, radosnych,

Na które każdy jedzie w swe rodzinne strony,

By się z najbliższymi podzielić święconym.

By z wewnętrznym spokojem, z Bogiem pojednany

Wspólnie rozweselić swego domu ściany;

Że Pan Jezus znów żyje, że w grobie nie został

Że po śmierci męczeńskiej cudem zmartwychpowstał.

 

A codzienne kłopoty, troski i zmartwienia

Ustąpią wtedy, idąc w zapomnienia.

Panuje taki nastrój radosny i miły,

Że człowiek człowiekowi jest bardziej życzliwy

Wszyscy wszystkim życzą świąt wesołych,

Hojnie uświęconych łaską Chrystusową.

Krewnych i przyjaciół w gości zapraszają

Słowem: „Chrystus zmartwychwstał”, wzajem pozdrawiają.

 

Dziękujemy Ci Chryste za te miłe chwile,

Które przeżywamy tak radośnie, mile.

Bądź uwielbion, Panie, w swej chwale i mocy

I pozwól nam dożyć drugiej Wielkanocy.

 

Wiersz 4

Na zmartwychwstanie Michał Basa

 

Dzięki Ci składam, Panie,

Na krzyżu dla nas cierpiący,

Żeś przyjął dziś przebłaganie

Od ludzi w Twą siłę wierzących.

 

Cierpiałeś na sposób ludzki,

Więc cierpień szereg policzysz,

Królu z Nazaretu Judzki,

Prośby, wołania usłyszysz.

Dzięki Ci składam, Panie,

Żeś umarł na krzyżu za nas,

By potem przez zmartwychwstanie

Niebo otworzyć dla nas.

 

Wszystko złe, bieda przeminie,

Nędza, ludzkość, cierpienie,

Gdy w oznaczonej godzinie

Powołasz, dając zbawienie.

 

Przez Twe święte zmartwychwstanie

Błogosław, Chryste polski lud,

Chcemy Cię mieć Królem, Panie,

By się wytrwania spełnił cud.

 

Pieśń: „Jestem tu, by wielbić”

                                         Scenariusz opracowała katechetka Teresa Lankamer- Solis, S P w Wandalinie, 2016r.

Literatura

·         Biblia Tysiąclecia, Warszawa 1980, NT: J 20, 1-31

·         Wiersze na Rok Liturgiczny, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników1999

·         Pieśni z płyty „Wieczór Chwały” zespół Razem za Jezusem, 2013

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -