Maryja Królowa Pokoju - Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

- Dokument dodano 2016-09-06, oglądany 1796 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I - VI i gimnazjów

 
 

Parafia św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

i Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej zapraszają do udziału

w Archidiecezjalnym  Konkursie Poezji Maryjnej

 

" MARYJA KRÓLOWA POKOJU "

 

 

Cele konkursu:

- popularyzacja walorów poezji religijnej

- rozbudzanie u dzieci postawy twórczej, poszukującej prawdziwych wartości

- rozwijanie zainteresowań literackich

- promowanie młodych talentów

 

 

Regulamin:

1)   W konkursie biorą udział uczniowie klas I -VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

2)   Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej w dniu  21.10.2016 r. o godz. 10.00.

3)        Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji 1 utwór o tematyce maryjnej dowolnego autora, nawiązujący tematyką do hasła konkursu .

4)   Istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego.

5)   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci- nagrody.

6)   Do  dnia 14.10.2014r. należy przesłać kartę zgłoszenia na adres szkoły z dopiskiem na kopercie: ,,Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej”

7)   Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród laureatom następuje w dniu konkursu.

8)   Koncert laureatów odbędzie  się 23.10.2016r. po mszy św. o godz. 10.30 w kościele p.w. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej , ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej.

 

Wszystkich uczestników  wraz z opiekunami zapraszamy w dniu konkursu na poczęstunek .

 

Jury ocenia:

-ciekawy wybór repertuaru, inspirowany hasłem konkursu;

-stosowność tekstów do możliwości wykonawczych i interpunkcyjnych uczestnika;

-prawidłową i wyrazistą interpretację;

-poprawność dykcji;

-ogólny wyraz artystyczny;

 

 

 

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

                        ul. Szkolna 53

                        21-010 Łęczna

 

 

Tel./Fax: 081 752 02 05

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Elżbiety Jakubowskiej e-jakubowska@wp.pl lub

 p. Beaty Kowalskiej batax1@wp.pl

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA ARCHIDIECEZJALNY KONKURS POEZJI MARYJNEJ

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko wykonawcy:........................................................................................................................

 

 

Wiek:..............................................................................................................................................................

 

 

Klasa:.............................................................................................................................................................

 

 

Tytuł i autor wykonywanego utworu:

 

 

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

Imię i nazwisko instruktora:......................................................................................................................

 

 

 

Tel. kontaktowy:..........................................................................................................................................

 

 

 

 

Nazwa szkoły:...............................................................................................................................................

                      

 

                        ...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniać drukowanymi literami.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -