KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ - ŚWIĘTY TO PRZYJACIEL

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1714 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 

  KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

"Święty to przyjaciel..."

POD HONOROWYM PATRONATEM

Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika Radia eR i Gościa Niedzielnego

1. Głównym organizatorem Konkursu Piosenki Religijnej "Święty to przyjaciel...", jest parafia św. Urszuli Ledóchowskiej przy udziale Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie. 2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich wykonawców z całej Polski (zapraszamy: zespoły, chóry, schole, solistów).

3. Miejscem przebiegu Konkursu Piosenki Religijnej "Święty to przyjaciel..."i Koncertu Laureatów jest Zespół Szkół nr 7 i parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

4. Data konkursu /przesłuchania/ - 13 maja 2017r. /sobota/ - Zespół Szkół nr 7 w Lublinie. Koncert Laureatów - 14 maja 2017r. /niedziela/ - parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie 5. Podstawowym celem Konkursu jest promocja kultury chrześcijańskiej. Konkurs jest także możliwością poznania spuścizny polskich świętych. W roku 2017 - w 100-tną rocznicę OBJAWIEŃ FATIMSKICH, będziemy poznawali spuściznę polskich świętych o tematyce maryjnej / myśli - wiersze - sentencje/.

6. Jury konkursu oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:

Ø dobór repertuaru,

Ø aranżacja i poprawność wykonania,

Ø ogólny wyraz artystyczny (zachowanie na scenie, ruch sceniczny, ubiór, estetyka),

Ø deklamacja myśli - wierszy - sentencji maryjnych w twórczości polskich świętych

 

7. Uczestnicy konkursu prezentować się będą w następujących kategoriach wiekowych:

Ø przedszkolaki;

Ø dzieci (szkoła podstawowa i gimnazjum);

Ø młodzież (gimnazjum i liceum);

 

O kategorii wiekowej decydować będzie większość wiekowa danej grupy.

8. Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach:

Ø zespoły - chóry;

Ø soliści;

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub stworzenia nowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

10. Uczestnicy konkursu przygotowują 2 utwory religijne: jeden utwór maryjny - porzedzony sentencją maryjną /przynajmniej 3 zdania/ wybranego przez siebie polskiego świętego. Drugi utwór religijny - dowolny. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładów muzycznych.

11. Utwory mogą być wykonywane jedynie w języku polskim.

12. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia wraz z tekstem utworów, tekstem deklamowanym przed utworem maryjnym, oraz podładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany), a także zgody na wykorzystanie zdjęć (skan lub wersja papierowa wysłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną) w terminie od 11 lutego do 3 maja 2017 r. bezpośrednio na strone parafii św. Urszuli Ledóchowskiej www.swietaurszula.lublin.pl/konkurs /strona uaktualniona - aktywna od lutego 2017 roku/ lub na adres Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Roztocze 1, 20-722 Lublin. Prosimy w nagłówku zapisać ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ "ŚWIĘTY TO PRZYJACIEL". Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone pisemnie lub telefonicznie.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany utworu religijnego wykonywanego przez uczestników w przypadku powtórzenia danych utworów, dlatego kolejność zgłoszonych uczestników z danymi utworami jest ważna. W przypadku powtórzenia się utworów religijnych, organizator indywidualnie - na drodze mailowej lub telefonicznej ustala z wykonawcą wybór innej piosenki.

14. Informację o ewentualnej zmianie utworu organizatorzy prześlą 5 maja 2017r. na podany przez opiekuna uczestników adres mailowy lub telefon kontaktowy.

15. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu.

16. Komisja wyłoni laureatów I, II, III miejsc w poszczególnych kategoriach. Wszyscy laureaci otrzymają statuetki oraz dyplomy, a także nagrody rzeczowe.

17. Laureaci podczas koncertu galowego prezentują jeden wybrany utwór.

18. Komisja przyzna nagrodę główną – GRAND PRIX Festiwalu. Nagroda Grand Prix to szczególna nagroda rzeczowa. Laureat nagrody GRAND PRIX nie może wziąć udziału w konkursie w roku następnym, zaproszony zostanie na Koncert Laureatów jako gość Festiwalu.

19. Publiczność przyzna NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w drodze głosowania podczas otwartych przesłuchań uczetników. Nagroda publiczności to aparat cyfrowy.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas przesłuchań i koncertu finałowego dla celów promocyjnych związanych z konkursem.

21. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i na ogłoszeniach wyników.

22. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

23. Wszelkie informacje i zapytania w sprawie konkursu należy kierować do s. Magdaleny Sitkowskiej na adres - meil: magdalena-usjk@tlen.pl.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -