XIII Konkurs wiedzy o Janie Pawle II Idźcie i głoście - w Rudniku Szlacheckim

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1646 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

 
 

 

Regulamin konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Odbywającym się w roku szkolnym 2016/2017 w Rudniku Szlacheckim

 

                                                        „Idźcie i głoście”

 

 

Organizator konkursu:

  1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  2. Urząd Gminy w Wilkołazie
  3. Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim, 23-212 Wilkołaz

 

Patronat honorowy:

  1. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rudniku Szlacheckim

 

  1. Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Cele konkursu:

·          Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II.

·          Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu.

·          Poznanie i przyswojenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

1. Uczestnicy konkursu:

         1. Uczniowie Szkół Podstawowych, klasy IV-VI

2. Przebieg konkursu:

2.1. Szkoły pragnące wziąć udział w konkursie winny zgłosić się do dnia 02 kwietnia 2017 roku przesyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej mariolagalkowska@wp.pl (p. Mariola Gałkowska – koordynator konkursu) .

2. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony 19 maja 2017 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim o godzinie 10:00.

2.3.  Każda szkoła może wydelegować maksymalnie 4 osoby. W przypadku równej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

2.4. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, dla siebie i dla szkoły, oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3. Wymagania dla uczestników konkursu:

-Lektura obowiązkowa: „Pamiętnik Papieskiego Anioła”. Paweł Zuchniewicz. Biblioteka Mały Gość Niedzielny, Katowice 2011.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu, pontyfikacie i wydarzeniach związanych ze śmiercią, pogrzebem i procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.

- Uczniowie powinni znać twórczość literacką Jana Pawła II

 

4. Ustalenia porządkowe:

4.1 Koszty przejazdu uczestników na etap szkolny pokrywa szkoła delegująca.

4.2 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.

4.3 W sprawach związanych z konkursem proszę kontaktować się z Panią Mariolą Gałkowską – koordynatorem turnieju (Tel. 501769031).

Proponowana literatura pomocnicza:

·          Jan Paweł II. Encykliki. Kraków 2005.

·          Juchniewicz Paweł. Szukałem Was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży. Polski Towarzystwo Encyklopedyczne 2005.

·          Nowak Andrzej. Kronika życia i pontyfikatu. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Wyd. Ryszard Kluszczyński 2003.

·          Polak Grzegorz, Bogumił Łoziński. Ojciec wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1978 – 2002. Wyd. św. Pawła 2002.

·          Poniewierski Janusz. Pontyfikat. Wyd. Znak 2005.

·          Poniewierski Janusz. Kwiatki Jana Pawła II. Wyd. Znak 2005.

·          Turowski Gabriel. Jan Paweł II dzień po dniu. Tom I i II. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Wyd. Biały Kruk. Kraków 2005.

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -