XII wojewódzki turniej wiedzy o Janie Pawle II Idźcie i głoście - w Kraśniku

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1625 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

 

Dwunasty wojewódzki turniej wiedzy o Janie Pawle II

 

Kraśnik 2017

 

„Idźcie i głoście”

 

Organizator turnieju:

1. Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 23-200 Kraśnik

2. Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik

3. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik

4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2, ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik

 

Patroni medialni:

  1. Gość Niedzielny

 

Patron honorowy:

  1. Lubelski Kurator Oświaty

 

Cele turnieju:

·          Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II.

·          Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu.

·          Poznanie i przyswojenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

 

1. Uczestnicy turnieju:

         1. Uczniowie Gimnazjów

         2. Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

 

2. Przebieg rywalizacji turniejowej:

2.1. Szkoły pragnące wziąć udział w turnieju winny zgłosić się do dnia 2 kwietnia 2017 roku przesyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej mariolagalkowska@wp.pl (p. Mariola Gałkowska – koordynator turnieju) .

2. 2. Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2017 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 przy ul. Urzędowskiej 10 w Kraśniku w godzinach 10.00 – 14.00. Jako uczestników dopingujących każda szkoła może wydelegować grupę dodatkowych 15 osób.

2.3. W zależności od ilości zgłoszeń turniej zostanie przeprowadzony w systemie rywalizacji rozlosowanej lub jednoczesnego rywalizowania wszystkich drużyn.

2.4.  Każda drużyna winna liczyć 4 osoby oraz mieć ustalonego kapitana, który w jej imieniu będzie udzielał odpowiedzi. Pytania będą wymagały odpowiedzi prostych, składających się 2-3 wyrazów zapisanych na kartce lub też wskazania odpowiedniej litery, gdy pytanie będzie zadane w formie testowej. Każde pytanie jest punktowane. Zwycięża drużyna z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

2.5. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, dla siebie i dla szkoły, oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

3. Wymagania dla uczestników turnieju:

 

-Lektura obowiązkowa: „Przekroczyć próg nadziei”. Jan Paweł II, Lublin 1994r.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu, pontyfikacie i wydarzeniach związanych ze śmiercią, pogrzebem i procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.

- Uczniowie powinni znać twórczość literacką Jana Pawła II

 

4. Ustalenia porządkowe:

4.1 Koszty przejazdu uczestników na etap szkolny pokrywa szkoła delegująca.

4.2 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.

4.3 W sprawach związanych z konkursem proszę kontaktować się z Panią Mariolą Gałkowską – koordynatorem turnieju (Tel. 501769031).

 

Proponowana literatura pomocnicza:

·          Jan Paweł II. Encykliki. Kraków 2005.

·          Juchniewicz Paweł. Szukałem Was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży. Polski Towarzystwo Encyklopedyczne 2005.

·          Nowak Andrzej. Kronika życia i pontyfikatu. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Wyd. Ryszard Kluszczyński 2003.

·          Polak Grzegorz, Bogumił Łoziński. Ojciec wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1978 – 2002. Wyd. św. Pawła 2002.

·          Poniewierski Janusz. Pontyfikat. Wyd. Znak 2005.

·          Poniewierski Janusz. Kwiatki Jana Pawła II. Wyd. Znak 2005.

·          Turowski Gabriel. Jan Paweł II dzień po dniu. Tom I i II. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Wyd. Biały Kruk. Kraków 2005.

 

 

 

 

           Opis: C:\Users\Robert\Downloads\image001.gif                

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -