III Diecezjalny Konkurs Plastyczny - Święci wokół nas, mój ulubiony święty

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1872 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
 

III  Diecezjalny

 Konkurs Plastyczny

pt. „Święci wokół nas – mój ulubiony święty”

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Organizatorzy: Parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha                   w Wierzbicy, Szkolne Koło Caritas oraz Gminne Przedszkole w Wierzbicy.

 

 

Cele konkursu:

• Pogłębienie wiadomości na temat życia świętych,

• Ukazanie ważnej roli świętego w życiu człowieka,

• Rozwijanie i pobudzanie uzdolnień plastycznych,

• Promocja uczniów szczególnie uzdolnionych,

  Propagowanie różnych technik plastycznych.

 

Konkurs plastyczny  przeznaczony jest dla uczniów klas zerowych.

 

Technika : dopuszcza się rysunek i malarstwo.

 

Format  A 4.

 

Każda szkoła dostarcza po 3 prace.

 

Do prac dołączamy metryczkę:

     imię i nazwisko dziecka, nazwę, adres i telefon szkoły, imię i  nazwisko

     opiekuna.                                                

 

Szkoły nadsyłają prace na adres:

 

Gminne Przedszkole w Wierzbicy

ul. Lubelska 11

22-150 Wierzbica

 

 

Termin nadsyłania prac upływa dnia 17 listopada 2016 r.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 24 listopada 2016 r. godz. 10.30

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs : Proboszcz ks. Krzysztof Proskura,                  ks. Grzegorz Garbacz, Halina Rybaczuk  (514935839)

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -