VIII DIECEZJALNY KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II - w Sobieszczanach

- Dokument dodano 2016-09-19, oglądany 1726 razy -

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

 
 

Bądźcie świadkami miłosierdzia "

                                 św. Jan Paweł II

 

VIII DIECEZJALNY KONKURS

O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

         Serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  oraz uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych  do udziału w VIII Diecezjalnym Konkursie o Świętym Janie Pawle II.

Konkurs  odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 9.00  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sobieszczanach. 

I

 

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów osobą papieża Polaka – historia życia, droga                      do świętości

- pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II

- przypomnienie miejsc i wydarzeń związanych z trzecią i czwartą pielgrzymką papieża Polaka do Polski

- rozwijanie własnej twórczości poetyckiej

- popularyzacja utworów muzycznych bliskich naszemu papieżowi

- kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego
 - uczenie kulturalnego współzawodnictwa

- integracja uczniów z różnych szkół

 

Kategorie konkursowe:

I.        Konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II (okres dzieciństwa, młodości, kapłaństwa,  pontyfikatu, trzecia i czwarta pielgrzymka do Polski)

 

Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych:

1.  szkoła podstawowa klasy II- III

2. szkoła podstawowa klasy IV - VI

3.  gimnazjum klasy I - III

W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły z każdej grupy wiekowej.

II. Konkurs poetycki

realizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

1. szkoła podstawowa klasy IV - VI

2. gimnazjum klasy I – III

Uczestnik samodzielnie tworzy wiersz o tematyce związanej z osobą św.  Jana Pawła II. Może on być napisany odręcznie lub komputerowo.

Każda szkoła może zgłosić  trzy utwory z danej grupy wiekowej.

Utwory należy przekazać do szkoły do 17 października 2016 r. Nie będą oceniane utwory wcześniej publikowane. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października 2016r.

 

III. Konkurs muzyczny

realizowany w trzech kategoriach wiekowych:

1.      szkoła podstawowa klasy I – III

2.      szkoła podstawowa klasy IV – VI

3.      gimnazjum klasy klasy I - III

Uczniowie wykonują dowolny utwór związany z osobą św. Jana Pawła II. Do konkursu szkoła może zgłosić jednego uczestnika z danej grupy wiekowej. Prosimy o dostarczenie razem ze zgłoszeniem uczestników podkładu muzycznego (płyta CD, plik multimedialny na adres szkoły).

 

IV. Konkurs plastyczny

Konkurs realizowany w trzech kategoriach wiekowych:

1.      przedszkola

2.      szkoła podstawowa klasy I – III

3.        uczniowie ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

Temat pracy :   Jan Paweł II – nauczyciel miłosierdzia

 

Prace wykonane dowolną  techniką w formacie A4 należy przekazać do szkoły w Sobieszczanach do 17 października 2016 r.

Z każdej kategorii zgłaszamy do konkursu dwie prace ze szkoły wykonane  indywidualnie. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października 2016r.

 

Zgłoszenia do konkursu wiedzy i konkursu muzycznego można dostarczyć osobiście, telefonicznie,  faxem lub  e-mailem do dnia 17 października 2016 r. 

 

  tel./fax 815116012                      e-mail: spsob@poczta.onet.pl

 

Dyrektor                                                                                           

Organizatorzy

 

 

Szko ła Podstawowa im. Jana Pawła II                                        Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła

               w Sobieszczanach                                                                 w Niedrzwicy  Ko ś cielnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy

 

Szkoła  Podstawowa ………………………………………………………………..................

 

Klasy II – III

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VI

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Diecezjalny Konkurs o świętym Janie Pawle II

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

 

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy

uczniów gimnazjum

 

Gimnazjum  ………………………………………………………………………………..

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Diecezjalny Konkurs o świętym Janie Pawle II

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

 

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu poetyckiego

uczniów gimnazjum

 

Gimnazjum  ………………………………………………………………………………..

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu poetyckiego

uczniów szkoły podstawowej

 

Szkoła  Podstawowa ………………………………………………………………..................

 

Klasy IV – VI

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu muzycznego

uczniów szkoły podstawowej

 

Szkoła  Podstawowa ………………………………………………………………..................

 

Klasy I – III

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VI

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu muzycznego

uczniów gimnazjum

 

Gimnazjum ………………………………………………………………..................

 

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII Diecezjalny Konkurs o świętym Janie Pawle II

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w opisie nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

 

Data:.................................... ............................................................................................

(czytelne imię i nazwisko rodzica)

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -