XVI Diecezjalny Przegląd kolęd, pastorałek oraz jasełek dla szkół specjalnych pod hasłem - Hej kolęda, kolęda

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1375 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół specjalnych

 
 

                                                                                                                          ...………………………………………………………..

                                                                                                                                 ………………………………………………………….

                                                                                                                               ………………………………………………………….

                                                                                                                          ………………………………………………………….

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Krasnymstawie organizuje w dniu 12 stycznia 2017 roku XVI Diecezjalny Przegląd kolęd, pastorałek oraz jasełek dla szkół specjalnych pod hasłem:

                                             „Hej kolęda, kolęda”

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

I.                    CEL IMPREZY

1.       Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że narodzenie Jezusa- Zbawiciela jest ważnym wydarzeniem w dziejach ludzkości.

2.       Radość z narodzenia Jezusa i wiara w Jego obecność wśród nas.

3.       Wzbudzanie u dzieci i młodzieży potrzeby i gotowości dzielenia swojej radości z innymi.

4.       Religijne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia w swoich rodzinach.

5.       Prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych osób specjalnej troski.

6.       Wyszukiwanie talentów wśród osób upośledzonych umysłowo.

II.                 TERMIN I MIEJSCE

1.       Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krasnymstawie, ul. PCK 2 w dniu 12 stycznia 2017 r. godz. 10.00

III.              WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       W Przeglądzie mogą brać udział zespoły reprezentujące szkoły i placówki skupiające młodzież i osoby specjalnej troski.

2.       Szkoły i placówki mogą zgłaszać zespoły w następujących kategoriach:

- zespół wokalny                     : 2 utwory ( kolędy lub pastorałki)

- soliści                                    : 2 utwory ( kolędy lub pastorałki)

- zespoły teatralne                   : jasełka (15-20 min.)

IV.              ZGŁOSZENIE należy przesłać do 5 stycznia 2017 r. na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

22- 300 Krasnystaw

ul. PCK 2

V.                 UWAGI KOŃCOWE

Organizator zapewnia możliwość korzystania z obiadów za odpłatnością 8 zł. Zamówienie na korzystanie z obiadów należy przesłać wraz ze zgłoszeniem uczestników w przeglądzie.

 

 

 

 

 

                                             KARTA

Zgłoszenia udziału w XII Międzyszkolnym Przeglądzie kolęd, pastorałek oraz jasełek w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie.

 

1.       Nazwa i adres Szkoły (placówki)……………………......................................

………………………………………………………………………………..

2.       Nazwa Zespołu……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

3.       Imię i Nazwisko opiekuna……………………………………………………

………………………………………………………………………………..

4.       Ilość osób…………………………………………………………………….

5.       Tytuł utworu………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

6.       Kategoria……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

7.       Czas trwania………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

 

 

Zamawiam …………… obiadów, za które należy zapłacić przelewem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                ………………………………..

             Główny Księgowy                                                                   Dyrektor placówki

                                                                                                  

 

 

 

                                                            


 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -