Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny - Bądźcie świadkami miłosierdzia

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 2156 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

 
 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny

Bądźcie świadkami miłosierdzia

REGULAMIN KONKURSU

dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Archidiecezji Lubelskiej

ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

 

 

CELE KONKURSU:

  • kształcenie świadomości plastycznej w zakresie symboliki chrześcijańskiej
  • możliwość korelacji katechezy i plastyki
  • rozbudzenie zainteresowanie postacią św. Jana Pawła II
  • zwrócenie uwagi na uniwersalne i ponadczasowe wartości płynące z nauczania Jana Pawła II
  • promowanie młodych talentów wśród uczniów klas IV-VI

 

ZASADY KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Archidiecezji Lubelskiej

 

Technika prac: rysunek, malarstwo (z wykorzystaniem materiałów naturalnych)

 

Format prac: tylko A4

 

Ilość prac: Każda szkoła może nadesłać 3 prace, po jednej z każdego poziomu nauczania.

Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz nazwiskoopiekuna, adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres mailowy), oraz pozwolenie rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w konkursie przez dziecko (załącznik )

Nadesłanych prac nie zwracamy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników i ich opiekunów, związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.

Prace nie spełniające zasad regulaminu nie będą brane pod uwagę.

KRYTERIA OCENY:

  • oryginalność pomysłu
  • walory artystyczne

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ OD 17 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2016 ROKU

OSOBIŚCIE LUB NA ADRES:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR.51 IM. JANA PAWŁA II,

ul. BURSZTYNOWA 22,

20-576 LUBLIN

tel. (81) 527-88-80, 667-665-109

 

Z DOPISKIEM: KONKURS „ Bądźcie świadkami miłosierdzia

Koordynator: s. Agnieszka Mizińska

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, laureatach i wręczeniu nagród, będzie dostępna na stronie internetowej SP 51.

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………..…….. biorącego udział wArchidiecezjalnym Konkursie Plastycznym „Bądźcie świadkami miłosierdzia”

 (w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997r Nr 133. poz.883).

 

…………………………………………………………………

Data, czytelne imię i nazwisko rodzica

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -