IV Międzyszkolny Konkurs Bombka Bożonarodzeniowa

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1796 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

IV MIĘDZYSZKOLNY

KONKURS PLASTYCZNY

„BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

 

Patronat honorowy:

JE abp dr hab. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski

 

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Bombka Bożonarodzeniowa” jest

Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie

Parafia św. Wojciecha w Lublinie

 

1. Celem konkursu jest:

 

·         Poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia

·         Rozwijanie aktywności artystycznej uczniów i ich uzdolnień

·         Prezentacja twórczości i pomysłowości dzieci

·         Poszerzanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni uczniów

·         Inspirowanie uczniów do samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych

 

2. Technika i forma pracy

·         bombka wykonana techniką dowolną

·         wielkość i waga bombki muszą umożliwić zawieszenie jej na choince

·         każda bombka powinna posiadać zawieszkę

·         do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę według niżej podanego wzoru:

- imię i nazwisko autora

- wiek (klasa)

- imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

- adres placówki i telefon kontaktowy

Powyższe informacje powinny być solidnie przytwierdzone w formie wizytówki do pracy ucznia.

·         należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej)

 

 

 

3. Przebieg konkursu:

 

Uczniowie wykonują bombkę techniką dowolną. Jedna osoba wykonuje tylko jedną bombkę. Ilość bombek z danej szkoły to maksymalnie 10 bombek.

Wykonaną bombkę, opisaną i odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem, należy w podanych terminach dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora konkursu.

 

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a)      kl. 0 – 3

b)      kl. 4 – 6

Oceny dokona powołane przez organizatora jury.

 

5. Kryteria oceny: wkład pracy dziecka, zgodność z tematem, walory artystyczne, technika wykonania, ogólna estetyka pracy, oryginalność pracy , SAMODZIELNOŚĆ

Prace nie zostają zwracane.

Uczniowie nagrodzeni otrzymają nagrody i dyplomy, wyróżnieni dostaną dyplomy.

Nauczyciele opiekunowie otrzymają imienne podziękowanie.

6. Terminy:

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie najpóźniej

do dnia 12. 12. 2016

Prace nie podpisane, dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 15. 12. 2016

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w placówce organizatora dnia 20. 12. 2016.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wyniki będą podane także na stronie internetowej szkoły.

Dane organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Rycerska 9

20-552 Lublin

tel. 81 536 01 10

z dopiskiem „ Bombka Bożonarodzeniowa”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia świątecznych bombek!

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do osób odpowiedzialnych:

p. Renata Kozaczuk tel. 505 187 502

p. Tomasz Szwaj      tel. 516 674 666

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

( tj. Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 

 

....................................................................

Data i podpis

opiekuna dziecka

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -