V Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jezus Malusieńki

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1674 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

 
 

“Jakże piękne i wzruszające są kolędy, które tradycja wszystkich narodów oplotła wokół Bożego Narodzenia! Ileż w nich głębokich myśli, a nade wszystko jak wiele czułej miłości skierowanej do tego Bożego Dzieciątka, które w Świętą Noc przyszło na świat !”

/Święty Jan Paweł II/

 

 

 

 

 

 

 

V Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek

,,JEZUS MALUSIEŃKI”

 

pod Honorowym Patronatem

Jego EkscelencjiKsiędza Biskupa Artura Mizińskiego

Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk

 Dyrektora SP 2 w Lublinie PaniDanuty Giletycz

 

 

 

Zapraszamy do udziału w V Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek dla Szkół Podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego, który odbędzie się 14 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.

REGULAMIN V FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

 ,,Jezus malusieńki”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

Tel./fax 81 744 03 22

sekretariat@2sp.lublin.pl

www.2sp.lublin.pl

Cele:                                                                                                                        

Ø   Propagowanie wartości chrześcijańskich

Ø   Podtrzymywanie polskiej tradycji kolędowania

Ø   Rozbudzanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do śpiewu

Ø   Ppularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji

Ø   Rozwijanie młodych talentów

Ø   Integracja środowisk szkolnych 

Uczestnicy:

            Festiwal skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu całego województwa lubelskiego. Warunkiem uczestnictwa  jest wykonanie kolędy lub pastorałki w języku polskim. Podstawę udziału w festiwalu stanowi wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłany pocztą, faksem lub e-mailem do 22.12.2016r. na adres organizatora. Formularz do pobrania na stronie www.2sp.lublin.pl

Termin:

14 stycznia 2017r. godz. 9.00

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Zasady uczestnictwa:          

1.       Organizatorzy  konkursu zapraszają solistów, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (zespoły maksymalnie do 12 osób).

2.       Szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników – dwa podmioty wykonawcze.

3.       Każdy uczestnik przygotowuje do wykonania jeden utwór – kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

4.       Czas trwania utworu nie może przekraczać 4 minut.

5.       Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej, podkładzie muzycznym z płyty lub a cappella.

6.       Utwory podane na karcie zgłoszenia nie podlegają zmianom.

7.       Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.

8.       Jury będzie oceniało:

Ø   Wrażenie artystyczne

Ø   Oryginalność i trafność doboru repertuaru

Ø   Umiejętności wokalne uczestników

Ø   Interpretację

Werdykt Jury jest niepodważalny.

9.       Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

Nagrody:

Uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe i podziękowania, laureaci - symboliczne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po ustaleniu werdyktu.

Szczegółowe informacje:

Ø   Katarzyna Piasecka tel. 509518956

Ø   Małgorzata Martas-Kuśmirek tel. 509335491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Jezus malusieńki”

 

Nazwa Szkoły:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres, telefon, fax, e-mail:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego udział w  festiwalu (tel. kontaktowy, e-mail):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa (w przypadku zespołu ilość osób występujących):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tytuł utworu:

.......................................................................................................................................................

Czas trwania utworu:

.......................................................................................................................................................

Potrzeby techniczne (akompaniament własny, CD, a cappella, ilość mikrofonów):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWNYMI LITERAMI

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Festiwalu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 13, poz.883)

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -