XV edycja konkursu biblijnego Genesis

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1723 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

 
 

REGULAMIN

XV  KONKURSU BIBLIJNEGO „GENESIS”

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem przy współudziale proboszcza parafii Abramów .

 

CELE KONKURSU:

·         Pogłębienie wiedzy o Ewangelii św. Jana

·         Zachęcenie do wnikliwszej i częstszej lektury Pisma Świętego

·         Ukazanie nadprzyrodzonego charakteru Biblii i jej szczególne znaczenie dla człowieka

·         Kształtowanie postaw szacunku dla Pisma Świętego

 

Zakres : wstęp do Ewangelii św. Jana , Ewangelia św. Jana

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1.    w konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Lubelskiej

2.    konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: I etap szkolny , w którym katecheta wyłania trzyosobową drużynę złożoną z ucznia klasy IV,V i VI (eliminacje szkolne wg uznania katechety) oraz finał , w którym spotkają się reprezentacje poszczególnych  szkół

 

O przeprowadzenie etapu szkolnego  i zgłoszenie drużyn na załączonej karcie prosimy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  10 lutego 2017r.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Katarzyny Siudaj

Szkoła Podstawowa w Wielkiem

21 – 143 Abramów

tel. 81 85 25 004 lub 798 619 826

lub  k_siudaj@wp.pl

 

O terminie finału zgłoszone szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Serdecznie zapraszamy!


KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szkoła :___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                dokładna nazwa i adres szkoły z numerem tel.

 

 

 

 

DRUŻYNA W SKŁADZIE :

  

KLASA IV........................................................................................

KLASA V ........................................................................................

KLASA VI ...................................................................................

 

 

 

OPIEKUN:..................................................................................................

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -