Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja - Matka Kościoła

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1803 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
 

http://nmpmatkikosciola.swidnik.pl/sites/default/files/nmp1_0.jpg Diecezjalny Konkurs Religijny

 

MARYJA – MATKA  KOŚCIOŁA

Pod Honorowym Patronatem

Wojewody Lubelskiego

Burmistrza Miasta Świdnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w wokalnym  konkursie religijnym, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

ORGANIZATOR

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku

Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3w Świdniku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

 

TERMIN

Maj/czerwiec 2017 rok

 

CELE

v Inspirowanie do przeżywania głębi religijności maryjnej.

v Popularyzacja muzyki chrześcijańskiej.

v Integracja środowisk szkolnych.

v Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Wyznacza się następujące grupy :

a) soliści;

b) zespoły wokalne.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a) Dzieci – klasy I-III;

b) Dzieci – klasy IV-VI;

c) Młodzież gimnazjalna.

 

3. Uczestnik przygotowuje dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo o tematyce maryjnej, który prezentuje podczas przesłuchań konkursowych. Jury może wnioskować o zaprezentowanie również drugiego utworu.Czas obowiązkowejprezentacji wokalnej do 5 minut.

 

4. Uczestnicy konkursu, którzy korzystają z półplaybacków, są zobowiązani dostarczyć organizatorom płyty z nagraniami.

 

5. Jury będzie oceniać:

Ø Zgodność doboru repertuaru z regulaminem;

Ø Wartość artystyczną tekstu i kompozycji;

Ø Kryteria artystyczne: emisja głosu, dykcja, technika, stylistyka.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

1.      Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku: www.okraglykosciol.pl

2.      Zgłoszeniakonkursowebędąprzyjmowane od 15.02.2017 do 30.03.2017 wyłącznie drogą elektroniczną -  wypełnienie karty zgłoszenia na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.

3.      Każdaszkołamożezgłosićdo 3 kandydatów z poszczególnychgrup
i kategoriiwiekowych.

4.      Przesłuchania odbędą się w auli Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2017 roku.

5.      Laureaci otrzymają dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele podziękowania.

6.      Laureaci konkursu wystąpią na Uroczystym Koncercie w Miejskim Centrum Kultury 1 czerwca 2017r.

7.      Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:

Koordynator konkursu:mgr Katarzyna Pryputniewicz (nr tel. 507604768).

Współorganizatorzy: dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska(nr tel. 600412016);

mgr Monika Lechnio-Lewicka(nr tel. 665173367)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -