XIV DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY O NOWYM TESTAMENCIE - ŚWIĘTY ŁUKASZ – KRONIKARZ MAŁEGO JEZUSA

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1731 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. V - VI i gimnazjów

 
 

"ŚWIĘTY ŁUKASZ – KRONIKARZ MAŁEGO JEZUSA"

XIV DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY O NOWYM TESTAMENCIE

                                 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017    

 

 

Organizatorzy: Parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha                          w Wierzbicy, Szkolne Koło Caritas oraz Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego                w Wierzbicy.

 

Cele konkursu:

                      pogłębienie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem świętym,

ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do indywidualnej lektury,

                      korelacja Pisma Świętego z życiem codziennym,

                      wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań

                      promowanie osiągnięć uczniów.

 

Konkurs Wiedzy o Nowym Testamencie przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy V - VI) i szkół gimnazjalnych.

 

Tekstem źródłowym Konkursu Wiedzy o Nowym Testamencie jest Biblia Tysiąclecia ze wstępem.

 

Konkurs obejmuje: Ewangelię według świętego Łukasza .

 

Szkoła do Konkursu zgłasza 3 uczniów ze szkoły podstawowej                                                  i 3 uczniów z gimnazjum w terminie do 10 lutego 2017 r .

 

Na adres:

Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Etap Diecezjalny odbędzie się 23 lutego  2017 r . o godz. 10.30

 

Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej indywidualnie liczby punktów (podstawowa, gimnazjum).

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs: proboszcz ks. Krzysztof Proskura,                                ks. Grzegorz Garbacz, Halina Rybaczuk (514935839)

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):

1)    ………………………………………………………………..

2)    ………………………………………………………………..

3)    ……………………………………………………………….

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………….

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -