KONKURS CARITAS - MAM TĘ MOC

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1961 razy -

Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji Lubelskiej

 
 

DZIAŁ ROZWOJU CARITAS

REGULAMIN KONKURSU „MAM TĘ MOC!”

 

1. Postanowienie ogólne:

· Organizatorem konkursu jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

· Konkurs wpisuje się w trzy kampanie prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Tradycyjne i ogólnopolskie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz innowacyjne – Bieg Caritas

i Bal Wolontariusza.

· Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym i lokalnym pięciu

działań:

1) poszukiwaniu biegaczy oraz ich sponsorów w ramach kampanii „Bieg Caritas”,

2) dystrybuowaniu cegiełek uprawniających do udziału w Balu Wolontariusza,

3) dystrybuowaniu świec bożonarodzeniowych,

4) zbiórce plastikowych nakrętek,

5) promowaniu akcji CAL poprzez wykonywanie fotografii, notatek informacyjnych oraz

podejmowaniu działań promocyjnych na portalach społecznościowych.

· Szczegóły dotyczące poszczególnych akcji opisane są w Załączniku do regulaminu.

2. Cel:

1) Zebranie pieniędzy na Fundusz ,,Caritas Dzieciom'', z którego finansowane są wyprawki

szkolne, dożywianie, leczenie i rehabilitacja, stypendia, oraz wyjazdy wakacyjne

dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z terenu Archidiecezji Lubelskiej,

2) Zebranie pieniędzy na dokończenie budowy Centrum Charytatywnego Caritas

w Krasnymstawie, w którym powstanie Domowe Hospicjum, Ośrodek Terapii i Rehabilitacji,

świetlica dla dzieci i seniorów oraz Centrum Wolontariatu.

3) Krzewienie idei pomagania słabszym oraz potrzebującym wśród młodych osób.

4) Zaszczepienie pozytywnego ducha rywalizacji między szkołami Archidiecezji Lubelskiej.

5) Integracja wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas poprzez działania w grupie prowadzące

do wygranej.

6) Promowanie działań Caritas Archidiecezji Lubelskiej w środowiskach lokalnych, a także

za pomocą portali społecznościowych.

3. Warunki uczestnictwa:

· Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji Lubelskiej. Aby wziąć

udział w konkursie należy prowadzić lub założyć Szkolne Koło Caritas. Szczegółowych

informacji udziela koordynator wolontariatu Caritas – Joanna Skólimowska, e-mail:

j.skolimowska@caritas.pl , tel. 668 770 774.

· Warunkiem udziału jest wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Zgłoszenia chęci

uczestnictwa należy składać osobiści lub listownie do centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin lub drogą elektroniczną na adres:

j.skolimowska@caritas.pl .

· Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rywalizacji fair play oraz niniejszego

regulaminu.

4. Terminy:

· Zgłoszenia przyjmowane są od 1 września 2016 r. do 1 grudnia 2016 r.

· Konkurs trwa do 23 grudnia 2016 r.

· Gala rozdania nagród odbędzie się w styczniu podczas IV Gali Wolontariusza.

5. Punktacja:

a) Bieg Caritas:

· 1 zawodnik biały posiadający wszystkich sponsorów – 75 pkt.,

· 1 zawodnik srebrny posiadający wszystkich sponsorów – 250 pkt.,

· 1 zawodnik złoty posiadający wszystkich sponsorów – 500 pkt.,

· 1 zawodnik biorący udział w biegu – 5 pkt. + 5 pkt. za każdy kolejny zasponsorowany

odcinek, gdy nie ma zasponsorowanych wszystkich odcinków,

· 1 odcinek biegu zasponsorowany przez SKC – 25 pkt.

b) Bal Wolontariusza:

· 1 cegiełka uprawniająca do udziału w Balu Wolontariusza – 10 pkt.,

· Udział wszystkich zgłoszonych członków SKC w Balu Wolontariusza – 200 pkt.

c) Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom:

· 1 mała świeca – 5 pkt.,

· 1 duża świeca – 12 pkt.

d) Plastikowe nakrętki:

· 1 kg plastikowych nakrętek – 8 pkt.

e) Premia dodatkowa (więcej informacji w Załączniku do regulaminu).

6. Nagrody:

· Nagrodą za I miejsce jest tygodniowy wyjazd wakacyjny nad Firlej dla zaangażowanych

członków Szkolnego Koła Caritas w terminie 1 – 7 lipca 2017 r. (max. 25 osób).

· Nagrodą za II miejsce jest prywatny pokaz filmowy w Kinie Caritas dla zaangażowanych

członków.

· Nagrodą za III miejsce jest wyjście na pizzę dla zaangażowanych członków (max. 30 osób).

7. Postanowienia końcowe:

· Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

· Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania

konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

KONKURSU „MAM TĘ MOC!”

1. Poszukiwanie biegaczy oraz ich sponsorów w ramach akcji „Bieg Caritas”:

· Celem akcji jest pozyskanie jak największej liczy biegaczy wraz ze sponsorami, którzy

sfinansują bieg, a tym samym przyczynią się do budowania Funduszu Caritas

Dzieciom.

· Biegaczy należy zgłaszać na stronie internetowej www.biegcaritas.pl, a w późniejszym

terminie wykazać na specjalnym formularzu.

· Formularz zgłoszeniowy z informacją o biegaczu należy składać osobiście, listownie

do centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950

Lublin lub drogą elektroniczną na adres: j.skolimowska@caritas.pl.

· Za wystawienie jednego zawodnika Białego wraz z pełną liczbą - piątką sponsorów

można uzyskać 75 punktów.

· Za wystawieni jednego zawodnika Srebrnego wraz z piątką sponsorów można uzyskać

250 punktów.

· Za wystawienie jednego zawodnika Złotego wraz z piątką sponsorów można uzyskać

500 punktów.

· Za wystawienie zawodnika bez pełnej liczby sponsorów otrzymuje się 5 punktów,

do których dodaje się kolejne 5 punktów za każdy kolejny zasponsorowany odcinek

(max. 25 pkt. za zawodnika z zasponsorowanymi czterema odcinkami).

· Dodatkowe 50 punktów można uzyskać poprzez przesłanie na adres

a.palka@caritas.pl fotografii, na której prezentują się biegacze wraz z członkami

Szkolnego Koła Caritas.

· Dodatkowe 25 punktów można uzyskać za przygotowanie oraz wysłanie na adres:

j.skolimowska@caritas.pl notatki na temat biegacza. Notatka ta powinna zawierać

fotografię biegacza oraz kilku zdaniową informację na jego temat. Notka może mieć

dowolną formę oraz może zawierać dodatkowe elementy (np. cytat, dodatkowe

zdjęcie).

· Każde Szkolne Koło Caritas może wysłać liczbę notatek równoważną liczbie

wystawionych biegaczy, a za każdą notatkę Szkolne Koło otrzymuje 25 pkt.

2. Dystrybuowanie zaproszeń na Bal Wolontariusza:

· Celem działania jest integracja środowiska wolontariuszy Caritas Archidiecezji

Lubelskiej oraz innych organizacji pozarządowych, a także sympatyków

i zainteresowanych wolontariatem.

· Głównym zadaniem w ramach tego etapu konkursu jest rozprowadzenie

jak największej liczby zaproszeń na Bal Wolontariusza, który odbędzie się

w listopadzie.

· Szkolne Koło Caritas rezerwuje określoną liczbę biletów – cegiełek, które zamierza

rozprowadzić u koordynatora wolontariatu pod nr tel. 668 770 774 lub mailowo

j.skolimowska@caritas.pl

· W każdym momencie trwania konkursu istnieje możliwość dobrania dodatkowej

liczby biletów - cegiełek.

· Za każdy rozprowadzony bilet – cegiełkę Szkolne Koło Caritas otrzymuje 10 pkt.

· Jeśli w Balu Wolontariusza wezmą udział wszyscy wolontariusze zgłoszeni

w formularzu, wówczas Szkolne Koło Caritas otrzymuje dodatkową premię –

200 punktów.

3. Dystrybuowanie świec bożonarodzeniowych:

· Celem działania jest dystrybucja jak największej liczby małych oraz dużych świec

w ramach kampanii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

· Szkolne Koło Caritas zamawia określoną liczbę świec i ich rodzaj u koordynatora

wolontariatu pod nr tel. 668 770 774 lub mailowo j.skolimowska@caritas.pl,

a następnie odbiera je z Centrali Caritas lub w inny ustalony indywidualnie sposób.

· Liczba świec, które wzięło Szkolne Koło Caritas do dystrybucji nie jest stała. W każdym

momencie trwania konkursu istnieje możliwość dobrania dodatkowej liczby świec.

· 5 pkt. otrzymuje Szkolne Koło Caritas za każdą sprzedaną małą świecę,

· 12 pkt. otrzymuje Szkolne Koło Caritas za każdą sprzedaną inną świecę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS „MAM TĘ MOC!” 2016

 

Dane szkoły

Nazwa

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

Opiekun

Imię i nazwisko

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Ilość wolontariuszy

 

 

 

  

 

………………………………………           
        Miejsce i data                                                 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -