V Konkurs Wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II - V i VI Pielgrzymka do Polski

- Dokument dodano 2016-09-20, oglądany 1552 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I - III

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 im. Tadeusza Kościuszki

20 – 810 Lublin, ul. Sławinkowska 50

………………………………………………………………………….

Diecezjalny Konkurs wiedzy

Chrystus wczoraj, dziś i na wieki

trasa V pielgrzymki papieskiej trasa VI pielgrzymki papieskiej

Mamy zaszczyt zaprosić

uczniów klas I, II i III Szkół Podstawowych Diecezji Lubelskiej

do wzięcia udziału w V edycji   Konkursu Wiedzy

o życiu i nauczaniu Papieża Jana Pawła II .

pod honorowym patronatem :
Ks. Eugeniusza Zarębińskiego, Proboszcza Parafii Św. Stanisława BM w Lublinie

 

Konkurs ma charakter cykliczny. Corocznie treści konkursowe obejmują jedną pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny. W tym roku szkolnym motywem przewodnim konkursu są 2 pielgrzymki: „V i VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

REGULAMIN

Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki

w Lublinie:

s. Anna Piętak

 

I. Cele konkursu:

Diecezjalny Konkurs Wiedzy ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat życia

i nauczania św. Jana Pawła II oraz motywowanie do naśladowania Ojca Świętego. 

II.       Cele szczegółowe  

·      Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

·      Utrwalanie wiedzy o papieżu Janie Pawle II i jego nauczaniu.

·       Zaznajomienie z sytuacją historyczną V i VI pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

·      Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego papieża – Polaka.

·            Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki                                 świętego Jana Pawła II.  

·      Integracja uczniów z różnych szkół z diecezji Lubelskiej.

 

 

II. Zasady uczestnictwa:

  1. Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić po dwóch uczestników

z każdej kategorii wiekowej (w sumie 6), wyłonionych w drodze eliminacji    wewnątrzszkolnych.

  1. Listę uczniów reprezentujących szkołę należy przesłać do 19 kwietnia 2017r. wypełniając kartę zgłoszeniową (w załączniku).
  2. Konkurs będzie miał formę quizu pisemnego.
  3. Termin konkursu – 25 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 10.00.

w Zespole Szkół nr 12, w Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, przy ul. Sławinkowskiej 50 (obok Kościoła św. Stanisława bm w Lublinie)

 

III. Zakres wiedzy  

1. Znajomość najważniejszych faktów z życia świętego Jana Pawła II.

 

2. Znajomość  ważnych dat i miejsc związanych z V pielgrzymką Papieża, która odbyła się w dniu 22 maja 1995 rok u oraz z VI pielgrzymką do Polski, która odbyła się w dniach 31 maja – 10 czerwca 1997 roku.

 

3. Ogólna znajomość homilii wygłoszonych podczas V i VI pielgrzymki.

4. Zainteresowanie postacią Jana Pawła II, Jego umiłowaniem Boga i bliźniego.

 

IV. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, laureatach i wręczeniu nagród, będzie dostępna na stronie internetowej naszej szkoły ( www.zs12. lublin .eu )

…………………………………………………………………………………………………

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół nr 12,

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin

 z dopiskiem Konkurs „V i VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.

……………………………………………………………………………………

Pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu:

s. Anny Piętak   siostraanna@onet.pl

 

Pieczątka Szkoły

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

V edycja   Diecezjalnego Konkursu Wiedzy

o życiu i nauczaniu Papieża Jana Pawła II  –

V i VI Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

pod hasłem „ Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”

 

 

 

1. Imiona  i nazwiska uczniów, klasa

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                            

2. Nazwa szkoły (dokładny adres z numerem telefonu, email)

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

3. Imię i  nazwisko nauczyciela opiekuna (tel. kontaktowy, email)

 

...................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                             

                                                                                         Podpis Dyrektora Szkoły

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -