V Diecezjalny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1623 razy -

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Niemcach

zaprasza do udziału

V Konkursie Diecezjalnym na Szopkę Bożonarodzeniową

pod patronatem ks. Proboszcza parafii w Niemcach, Wójta Gminy Niemce

oraz Dyrektora Zespołu Szkół im Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

Celem konkursu jest:

Ø propagowanie chrześcijańskich wzorów przeżywania świąt Bożego Narodzenia

Ø umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań twórczych

Ø kształtowanie postaw estetycznych otwartych na tworzenie i odbiór sztuki

Ø promocja talentów wśród dzieci i młodzieży

Ø nagrodzenie uzdolnionej młodzieży.

 

Regulamin:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i będzie przeprowadzony w dniach 1-15.12.2016 r. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 5.01.2017 roku. W tym dniu prace można odebrać. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie ZS w Niemcach.

2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie po 1 szopce z każdej kategorii wiekowej przedszkole –szkoła podstawowa: 0-3, 4-6, oraz gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Wcześniej należy przeprowadzić konkurs wewnątrz szkoły i wybrać najlepszą pracę w każdej z kategorii wiekowych.

3. Do szopki należy trwale przymocować wypełnioną drukowanymi literami wizytówkę wg podanego wzoru .

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………..

Wiek i klasa………………………………………………………………………

Szkoła/Placówka………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dokładny adres……………………………………………………………….

Tel………………………

Nauczyciel/Opiekun lub opiekunowie……………………………………………………………………

4. Prace mają być wykonane samodzielnie. Będą oceniane w podanych powyżej kategoriach wiekowych według kryteriów: sposób ujęcia tematu-konieczne nawiązanie do bożonarodzeniowej tradycji, zgodnej z przesłaniem biblijnym, estetyka wykonania , walory artystyczne, kreatywność w doborze materiału oraz formy.

5. Wykonane prace należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół im Ziemi Lubelskiej w Niemcach, ul Szkolna 23 do. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji nadesłanych prac.

6. Koordynatorzy konkursu : Tadeusz Nowak- tadzik40@op.pl tel. 502 234 380 , Barbara Józefacka, jozbar@poczta.onet.pl tel. 81 7561728 ks. Andrzej Andruszak

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -