VII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1336 razy -

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 

 

VII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych

pod patronatem Księdza Proboszcza Parafii w Niemcach, Wójta Gminy Niemce oraz Dyrektora ZS im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach

Odział Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Ignacego z Loyoli w Niemcach we współpracy z Zespołem Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach zaprasza do udziału w

VII Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych, który odbędzie się 5 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach przy ul. Szkolnej 23 w godz.9.00- 16.00.

Celem Przeglądu jest :

 kultywowanie oraz promowanie w środowisku lokalnym bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

 umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań twórczych

 prezentacja lokalnej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców

 budzenie postaw wspólnotowego przeżywania świąt.

 

Występy poszczególnych zespołów będą oceniane w kategoriach wiekowych: przedszkola i szkoły podstawowe: 0-3, 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Repertuar podlegający ocenie jurorów to: przedstawienia jasełkowe oraz występy grup kolędniczych.

Nieprzekraczalny czas prezentacji to: przedstawienia 20 min, grupy kolędnicze-15 min.

Z danej szkoły może wystąpić tylko jeden zespół w podanych kategoriach wiekowych. Stowarzyszenia mogą zgłaszać zespoły tylko w jednej z podanych kategorii wiekowych.

Ocenie jurorów będą podlegać: gra zespołowa, jak również najciekawsze kostiumy oraz najlepsze kreacje artystyczne aktorów.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

W przerwach wolontariusze będą sprzedawać ciasta na cele charytatywne.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres : Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, ul. Szkolna 23, 21-025 Niemce lub przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres: jozbar@poczta.onet.pl lub tadzik40@op.pl, jak również można pozostawić w sekretariacie szkoły do 21.12.2016 r. Dodatkowe informacje pod nr el. 502 234 380 , 81 5761728

Barbara Józefacka

Tadeusz Nowak

Ks. Andrzej Andruszak

KARTA ZGŁOSZENIA

VII DIECEZJALNY PRZEGLĄD JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH

ZS NIEMCE- 5.01.2017

1.Nazwa placówki, adres, telefon, fax .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Kategoria: np. klasy 0-3, 4-6, Gimnazjum, Szkoła ponadgimazjalna, zespół teatralny, grupa kolędnicza, chór ………………………………………………………………….....

3. Wykonawcy: klasa lub zespół, wiek , nazwa …………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Repertuar: imię i nazwisko autora, tytuł , kompozytor ……………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5.Czas występu ..................................................................................................................................

6.Wymagania techniczne ……………………………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

7.Imiona i nazwiska reżyserów, /nauczycieli , instruktora ,kierownika zespołu/

......................................................................................................................................................

………………………………………..

Czytelny podpis zgłaszającego

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -