Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej - Biblia Księga Życia

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1975 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

 
 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

Zapraszamy do udziału w dziesiątej jubileuszowej edycji Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia - Księga Życia”, który odbędzie się 24 lutego 2017  roku w Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego i podzielić się tą wiedzą z innymi. Honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objęli ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik,  Kurator Oświaty w Lublinie Pani Teresa Misiuk i Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Patronat medialny nad naszym przedsięwzięciem sprawuje Radio eR.

 Wraz z uczestnikami konkursu pragniemy odkrywać na nowo skarby zawarte w Biblii. Wszystkich, którym  to wyzwanie jest bliskie, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin

Organizator

Gimnazjum nr 11 w Lublinie, ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 527 96 95.

Cele

- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

- pobudzenie młodzieży do wyrażania refleksji wynikających z lektury Pisma,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów

w wieku  gimnazjalnym,

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Warunki uczestnictwa

1.   W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów.

2.   Gimnazja zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do zgłoszenia swego uczestnictwa do dnia 18 listopada 2016 roku (w zgłoszeniu należy przesłać aktualny e-mail szkoły oraz numer faksu).

3.   Gimnazjum nr 11 dostarczy szkołom test eliminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi drogą elektroniczną w poniedziałek 28 listopada 2016 roku o godzinie 8:00. Do godziny 12:00 pytania te dotrą do poszczególnych szkół za pośrednictwem faksu. Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o Biblii(powstanie, budowa, geografia biblijna, ogólna znajomość treści, itd.).

4.   Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić we wtorek 29 listopada 2016 roku.

3. Czas pisania testu wynosi 30 minut. 

4. Do kolejnego etapu przechodzą 3 uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik (przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia). Ich dane należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres  Organizatora do dnia 1 grudnia 2016 roku z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”.

***

Etap diecezjalny odbędzie się w piątek 24 lutego 2016 roku o godzinie 10.00.

1.      Tematem X edycji Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia-Księga Życia” jest MOJŻESZ. Zadania konkursowe zostaną zredagowane  oparciu o treść hasła MOJŻESZ ze „Słownika Teologii Biblijnej” (red. Xavier Leon-Dufour) oraz treść fragmentów Biblii, do których odsyłają sigla zawarte w haśle.

2.      Zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

3.      Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Nazwa szkoły........................................................

 

Adres....................................................................

 

E-mail...................................................................

 

Telefon.................................................................

 

Fax.......................................................................

 

Imię i nazwisko nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg eliminacji

 

wewnątrzszkolnych   

 

.......................................................................

 

………………………………………………………… ............

 

………………………………………………………… ............

 

Lista uczestników:

Imię i nazwisko

Klasa

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -