VI Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i tradycjach górniczych

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1591 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

 
 

http://www.archidiecezja.lublin.pl/pliki/Budzik/budzik_herb.jpg Logo_ZSG_napis4.png

 

 

Patronat

Arcybiskup Metropolita Lubelski

Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej

Starosta Łęczyński

LW „Bogdanka” S.A.

 

Organizator

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


VI Konkurs Wiedzy o św. Barbarze

i Tradycjach Górniczych

 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

odbywa się pod patronatem:

Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary w Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego i gimnazjów lubelskich. Celem konkursu jest: propagowanie wiedzy na temat Świętej Barbary oraz tradycji górniczych.

II. CELE KONKURSU

Celami szczegółowymi osiąganymi przez młodzież w trakcie wykonywania zadań konkursowych będą:

1.       Upowszechnianie wiedzy o życiu i kulcie św. Barbary.

2.       Zapoznanie uczniów z  ikonografią św. Barbary.

3.       Upowszechnianie tradycji i obyczajów górniczych.

4.       Promowanie postawy niezłomności, wytrwałości, męstwa.

III. ORGANIZATORZY

Organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych jest Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna. Konkurs koordynują ks. Marcin Pyda, Marzena Olędzka, Marzena Szypulska, Ewa Szymanek.

Patronat nad konkursem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Proboszcz Parafii św. Barbary
w Łęcznej, Starosta Łęczyński,
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Gość Niedzielny, Niedziela, Wspólnota Łęczyńska, Emaus Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. Barbary w Łęcznej.

IV. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego i gimnazjów lubelskich .

V. PRZEBIEG KONKURSU

Kategoria – praca plastyczna – adresaci uczniowie szkół podstawowych

Temat pracy: Święta Barbara pomaga górnikom

a)       prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Technika wykonania dowolna. Format prac plastycznych A3, A4, prac nie należy zwijać w rulon, składać. Prace powinny być opisane na odwrocie według wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy

 

Wiek uczestnika konkursu, klasa

 

Adres szkoły

 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela

 

b)      prace powinny być dostarczone do biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w terminie do 18 listopada 2016 r.

c)       nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz kl. 4-6.

Kategoria – prezentacja multimedialna – adresaci uczniowie szkół gimnazjalnych

Temat: Tutaj niebo łączy się z węglem

a)       prace konkursowe powinny uwzględniać następujące zagadnienia:

- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – historia i współczesność

- Święta Barbara – patronka górników

- Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie

b)      prace konkursowe powinny by wykonane samodzielnie i obejmować maksimum 20 slajdów plus końcowy slajd zawierający imię i nazwisko autora prezentacji, klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna. Prace powinny być nagrane na płycie CD/DVD i dostarczone do biblioteki Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w terminie do 18 listopada 2016 r. lub wysłane na adres Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna z dopiskiem: Konkurs o św. Barbarze.

c)       prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność tematyki z założeniami konkursu, ogólne wrażenie artystyczne, walory edukacyjne.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Komisja konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii wręczana będzie statuetka św. Barbary.

2.   Wyniki konkursu z każdej kategorii opublikowane zostaną 25 listopada 2016 r. na stronie internetowej ZSG w Łęcznej www.zsg-leczna.pl. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Barbórki zorganizowanej w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9. Zwycięzcy otrzymają imienne zaproszenia na szkolną uroczystość barbórkową.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników konkursu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestniczek/uczestników konkursu. Przez podanie danych osobowych uczestnicy jak i ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również w mediach lokalnych i na stronach internetowych.

4.     Kontakt: Marzena Olędzka tel. 538 431 853, Marzena Szypulska tel. 539 929 289.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -