XVI Dzień Papieski w Puławach - przegląd pieśni

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 1472 razy -

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

VIII PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

„ŚPIEWAJMY OJCU ŚWIĘTEMU”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

Patronat honorowy:

Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz

Piotr Trela

Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel

Starosta Puławski Witold Popiołek

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier

Organizatorzy :

Stowarzyszenie „Rodzina”

Urząd Miasta Puławy

Starostwo Powiatowe w Puławach

POK „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław

i województwa lubelskiego w obchody XVI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie

świadkami miłosierdzia”.

Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana

Pawła II. Hasło tegorocznych obchodów bezpośrednio nawiązuje do decyzji Papieża Franciszka

o obwołaniu bieżącego roku kościelnego Rokiem Miłosierdzia. Ma skłaniać ludzi, aby nie tylko oczekiwali

miłosierdzia od Boga, wypraszali go, ale również sami to miłosierdzie dane od Najwyższego nieśli

drugiemu człowiekowi.

Cele konkursu:

1. Aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław i powiatu puławskiego w obchody XVI

Dnia Papieskiego.

2. Popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie społeczeństwu

sylwetek ludzi czyniących miłosierdzie.

- 1 -

VIII PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

„ŚPIEWAJMY OJCU ŚWIĘTEMU”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

REGULAMIN

1. Występy będą oceniane w następujących kategoriach artystycznych:

soliści,

chóry,

zespoły rodzinne,

zespoły wokalne,

wokalno-instrumentalne.

2. Jury będzie również oceniać wykonawców uwzględniając podział w kategoriach wiekowych:

dzieci przedszkolne,

dzieci szkół podstawowych,

młodzież szkolna (gimnazjum i szkoły średnie),

dorośli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii.

3. Wykonawcy prezentują jeden utwór konkursowy.

4. Jury będzie brać pod uwagę wykonanie utworu, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych

uczestników i ogólny wyraz artystyczny.

5. Organizatorzy zapewniają reklamę imprezy, sprzęt nagłaśniający oraz jego obsługę podczas Przeglądu

i możliwość korzystania z fortepianu. Pozostałe instrumenty wykonawcy zapewniają sobie we własnym

zakresie.

6. Karty zgłoszenia należy składać do dnia 3 października 2016 r. do pokoju numer 102

w POK „Dom Chemika” do Pani Renaty Szczypy w POK „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-

100 Puławy - Zgłoszenia dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

7. Nagrody- w każdej kategorii (lub wiekowej i artystycznej) przyznane zostaną nagrody zdobywcom

trzech pierwszych miejsc. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według

własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.

8. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać w pokoju 102 w POK „Dom Chemika”

tel.: (081) 887-96-01 w. 228 oraz na stronie www.rodzina.pulawy.pl

9. Przegląd uczestników odbędzie się w dniu 07 października 2016 r. w godz. 9.00-12.00 i od 16.00 dla

wykonawców pracujących (jeśli będzie taka potrzeba).

10. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędzie się 16 października 2016 r. w sali widowiskowej

POK „Dom Chemika”.

VIII PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

„ŚPIEWAJMY OJCU ŚWIĘTEMU”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa zespołu lub imię, nazwisko i wiek solisty

...................................................................................................................

Ilość osób w zespole ..........................

Instytucja patronacka (nazwa, adres, telefon)

.....................................................................................................................

Kategorie wiekowe ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):

-dzieci przedszkolne

-dzieci szkół podstawowych

-młodzież szkolna(gimnazjum i szkoły średnie)

-dorośli

Kategoria artystyczna ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):

soliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne.

Imię i nazwisko opiekuna ( telefon kontaktowy)

.....................................................................................................................

Tytuł wykonywanego utworu

.....................................................................................................................

Wymagania techniczne

.....................................................................................................................

.....................................

(Podpis opiekuna/katechety*)

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2016 r. do pokoju

numer 102 w POK „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach. Zgłoszenia dostarczone po

terminie nie biorą udziału w konkursie. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać

w pokoju 102 w POK „Dom Chemika” tel.: (081) 887-96-01 w. 228 i na stronie www.rodzina.pulawy.pl

*zaznaczyć w przypadku katechetów

VIII PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

„ŚPIEWAJMY OJCU ŚWIĘTEMU”

z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego w Puławach

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”

07-22 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem powyższego formularza i oznaczonych jako

wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestniczenia w "Przeglądzie Pieśni

i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” z okazji obchodów XVI Dnia Papieskiego

w Puławach. „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”".

Podając powyższe informacje wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez

administratora, którym jest Stowarzyszenie "Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-10 0 Puławy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

.......................................................

(Podpis osoby dorosłej lub opiekuna/katechety*)

*zaznaczyć w przypadku katechetów

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -