KONKURS PLASTYCZNY Święta Rodzina okiem dzieci i młodzieży – projekt bombki bożonarodzeniowej

- Dokument dodano 2016-09-21, oglądany 2054 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
 

http://www.par.sw-rodziny.lublin.pl/templates/ol_similu/images/logo.png

Znalezione obrazy dla zapytania bombki bożonarodzeniowe

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

  pt. „ Święta Rodzina okiem dzieci i młodzieży – projekt bombki bożonarodzeniowej ”.

1. Organizatorami konkursu są:

 

v   11Gimnazjum im. por.mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie

v   Parafia św. Rodziny w Lublinie

 

2. Cele konkursu:

 

v   Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia wśród młodego pokolenia

v   Popularyzowanie wizerunku Świętej Rodziny

v   Popularyzowanie wykonywania prac plastycznych dotyczączących tematyki religijnej

v   Popularyzowanie związku pomiędzy sztuką a religią

v   Rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych

v   Promowanie talentów artystycznych

 

3. Uczestnicy :

 

v   Uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych :

 

·          Klasy I – III szkoły podstawowej

·          Klasy IV – VI szkoły podstawowej

·          Klasy I – III gimnazjum

4. Warunki uczestnictwa :

 

v   Technika wykonania prac plastycznych – dowolna płaska ( np. kolaż,  farby, pastele, kredki, wycinanka, itp. ).

v   Format prac plastycznych – koło wycięte z kartonu o średnicy 20 cm ( arkusz biały lub kolorowy ), zaprojektowane jako bombka bożonarodzeniowa.

v   Każda praca powinna być opisana DRUKOWANYMI literami na odwrocie. ( imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres i numer telefonu do szkoły, imię i nazwisko opiekuna ).

v   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych.

v   Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikowanie wizerunku uczestników jak i ich prac w mediach  ( jedynie w celach związanych z konkursem ).

v   Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.

v   Prace nie będą zwracane uczestnikom.

 

5. Termin : do 14 grudnia 2016 roku ( decyduje data wpłynięcia ).

 

Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres :

 

GIMNAZJUM NR  11

 

Ul. Radości 13

20 – 530 Lublin

 

(  tel. 81 527 96 95 )

 

Z dopiskiem –„ Konkurs Plastyczny ”

 

6. Uroczyste rozdanie nagród:

 

v   Finał konkursu oraz wernisaż prac konkursowych odbędzie się w dniu 10stycznia 2017 roku w sali teatralnej szkoły. Wyboru najlepszych prac dokona Jury.

v    Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody i dyplomy.

 

7. Informacje dodatkowe : Informacji dotyczących konkursu udzielają opiekunowie konkursu :

 

v   Agnieszka Burdyk aburdyk@o2.pl – tel. 600 07 47 17 – nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki

v   Krzysztof Celiński – ciaoitalia@poczta.onet.pl -tel.691 55 51 93  - katecheta

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -