XXV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI MOJE BOŻE NARODZENIE

- Dokument dodano 2016-09-27, oglądany 1811 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 
 

XXV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

„Moje Boże Narodzenie”

pod patronatem LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY  KONKURSÓW:

-           Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,

-           Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

CELE  KONKURSÓW:

-           kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

-           rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej

      Świętami Bożego   Narodzenia,

-           wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

      w formie   literackiej,

-           promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie   prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

-           wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

 

ZASADY  UCZESTNICTWA  W  KONKURSACH:

-           uczestnikami mogą być uczniowie województwa lubelskiego i Archidiecezji Lubelskiej, których prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych:

1)    klasy I – III szkoły podstawowej

2)    klasy IV – VI szkoły podstawowej

3)    gimnazja

4)    szkoły ponadgimnazjalne

 

Komisja powołana przez organizatorów przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia

w czterech grupach wiekowych.

-           prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3 (297x420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm); prace literackie - pisane wierszem lub prozą

(do 10 tys. znaków),

-           nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą itp.

-           ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona,

-           prace plastyczne i literackie należy nadesłać w oddzielnych przesyłkach,

-           przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego   praca została wykonana,

-           prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone  w wyniku niewłaściwego zapakowania,  nie będą brane pod uwagę,

-           koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

-           prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów

-           zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów

-           prace prosimy nadsyłać do dnia 1 grudnia 2016 r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin,

tel. 53-227-40 (decyduje data stempla pocztowego)

 

-           uroczyste podsumowanie obydwu konkursów, otwarcie wystawy nagrodzonych
i wyróżnionych prac oraz wręczenie upominków i dyplomów odbędzie się

20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”,

ul. Grodzka 11.

 

 

Uwaga!

 

- wyniki konkursu dostępne będą na stronie: www.mdk.lublin.pl od 14 grudnia br.

- organizatorzy proszą nauczycieli o przesłanie na adres e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl

   potwierdzenia udziału laureatów w finale konkursu do 16 grudnia br.

- w przypadku nieobecności podczas podsumowania konkursu dyplomy i nagrody

   można odebrać do końca stycznia 2017 r.  w MDK, ul. Grodzka 11 (pracownia imprez).

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -