Archidiecezjalny Konkurs Papieski - Św. Jan Paweł II a moja rodzina

- Dokument dodano 2017-02-23, oglądany 1882 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
 

„… niech Jezus zawsze będzie z nami                       

i niech zawsze naszą mocą będzie On,

który przez tysiąc lat był mocą Ludu Bożego na całej polskiej ziemi.”

Św. Jan Paweł II; 9.06.1987; Lublin - Czuby

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PAPIESKI

„Św. Jan Paweł II a moja rodzina”

 z okazji 30 – lecia pobytu Papieża Jana Pawła II w parafii św. Rodziny w Lublinie

Patronat:

JE Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek

Marszałek Lubelski – Sławomir Sosnowski

 

1.Organizator:

Parafia św. Rodziny w Lublinie

Szkoła Podstawowa Nr 28 z oddziałami integracyjnymi w Lublinie

 

2. Cele konkursu:

 

-  Rozbudzenie zainteresowania osobą św.  Jana Pawła II

-  Pobudzanie do refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II skierowanym do Ludu Bożego

- Poszukiwanie i pielęgnowanie istotnych wartości duchowych promowanych przez św.  Jana Pawła II.

- Uczczenie pamięci oraz wyrażenie uczuć do Ojca Świętego Jana Pawła II.

- Utrwalenie wspomnień związanych z osobą św. Jana Pawła II.

- Szerzenie kultury.

- Doskonalenie umiejętności literackich dzieci i młodzieży.

- Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz  szukania właściwej drogi życiowej .

 

 

 

  3. Uczestnicy :  Uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum

  Konkurs rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych :

ü Klasy I – III szkoły podstawowej

ü Klasy IV – VI szkoły podstawowej

ü Klasy I – III gimnazjum

4. Warunki uczestnictwa :

·         Format pracy A4 lub A3.

·         Każda praca winna zawierać w swej treści oryginalne zdjęcie lub kopie zdjęcia (czy też przetworzone graficznie zdjęcie) osoby/osób z rodziny podczas spotkania z Janem Pawłem II: w Lublinie, w Rzymie lub w innym miejscu.  Może to być jedno zdjęcie lub wiele zdjęć (kolaż)

·         Każda praca winna mieć obok zdjęcia opis: kto, gdzie i kiedy oraz przesłanie czy wnioski z tego spotkania, osobiste wrażenia lub usłyszane od najbliższych – forma literacka dowolna. Tło pracy w formie plastycznej w dowolnej technice.

·         Każda praca powinna być opisana DRUKOWANYMI literami na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres i numer telefonu do szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

·         Autor pracy wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie prac konkursowych w mediach tradycyjnych i elektronicznych, oraz publikacjach drukowanych – za uznaniem autorstwa.

·         Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikowanie wizerunku uczestników oraz ich prac w mediach (także w celach związanych z konkursem).

·         Prace nie będą zwracane uczestnikom.

5. Termin : do 28 kwietnia 2017r.

Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres :

Parafia św. Rodziny

Ul. Jana Pawła II 11

20-535 Lublin – Czuby

Z dopiskiem: Konkurs Papieski

 

6. Uroczyste rozdanie nagród:

 Finał konkursu oraz wernisaż prac konkursowych odbędzie się 03.06.2017 roku (sobota)  podczas festynu przy  kościele św. Rodziny . Nazwiska laureatów będą umieszczone w parafialnej gazecie „Ku Świętej Rodzinie”.

Wyboru najlepszych prac dokona Jury.

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody i dyplomy.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

7. Informacji dotyczących konkursu udzielają opiekunowie konkursu :

s. Bernarda Kaczor - tel. 81/52 75 982 wew.35

ks. Piotr Iracki – Tel. 501 063 884

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -