konkurs przykładowy

- Dokument dodano 2017-08-18, oglądany 1106 razy -

 
 

Pole tekstowe: I Archidiecezjalny KonkursNa Najpiękniejsze Życzenia BożonarodzenioweGwiazda Betlejemska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Patron konkursu/olimpiady:

1. Arcybiskup Metropolita Betlejemski

2. Prezydent Miasta Nazaret

 

Organizator  konkursu/ olimpiady:

Parafia Nazaret

ul. Piękna 17/4

73-400 Nazaret

Tel. +48/097-56-13-99

przy współpracy z

gminą Góra Błogosławieństw

ul. Dobra 15a

73-440 Nazaret

Gedeon Niedowiarwek

Tel. +48/008-11-22-33

 

 

Konkurs/olimpiada adresowany/a jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazj

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu/olimpiady:

Dom Kultury i Radości w Nazarecie

ul. Piękna 18/5

73-400 Nazaret

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu/olimpiady:

Etap Szkolny: 7 grudnia 2017

Etap Archidiecezjalny: 20 grudnia 2017

 

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Dom Kultury i Radości w Nazarecie

ul. Piękna 18/5

73-400 Nazaret

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia): 6 grudnia 2017

 

 

Cele konkursu/olimpiady:

Inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu

Inspirowanie uczniów do życzliwości do drugiego człowieka

Promowanie tradycyjnej formy przesyłania życzeń świątecznych

Promowanie talentów plastycznych i literackich

Nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji Bożonarodzeniowej

 

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.    Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie w formacie A5 (po złożeniu) dowolną techniką plastyczną z wyłączeniem elementów  podnoszących fakturę np.: ziaren, plasteliny itp. Tekst pisany ręcznie. Ilość samodzielnego tekstu powinna być większa niż cytaty.

2.    Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej,  tematyki roku duszpasterskiego lub wydarzeń bieżących w Kościele, kreatywność i oryginalność,  poprawność stylistyczną, gramatyczną  oraz umiejętność połączenia grafiki z tekstem życzeń.

3.    Prace powinny być opisane na ostatniej stronie: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe.  UWAGA! Brak podpisu eliminuje pracę z konkursu!

4.    Jeden uczeń może przygotować tylko jedna pracę

5.    Szkoła/ placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac w jednej kategorii wiekowej.

6.    Prace zgłoszone do konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów.

7.    Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

8.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie przedszkoli

- uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 3

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 7

- uczniowie klas gimnazjalnych

- uczniowie szkół średnich

 

 

Literatura, zakres materiału:

- uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych: symbolika Gwiazdy Betlejemskiej

- uczniowie klas gimnazjalnych: Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej  - artykuł  Niedziela.pl

- uczniowie szkół średnich: współczesna poezja związana z tematyką Gwiazdy Betlejemskiej

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

(Zamieszczamy w razie potrzeby jako dalszy ciąg formularza konkursowego)

 

Pole tekstowe: cdNagrody:Pielgrzymka do RzymuZwiedzanie miejsc związanych z narodzeniem JezusaLiczne upominkiba

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -