IV Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

- Dokument dodano 2019-09-03, oglądany 1016 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół licealnych i technicznych

 
 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

PRAWA KANONICZNEGO

 

Sakrament Eucharystii w Prawie Kanonicznym

 

Patron konkursu:

1.Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

2.Jego Ekscelencja bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

3.Jego Magnificencja ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

4.Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Organizator  konkursu:

Koło Naukowe Prawa Kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół licealnych oraz technicznych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5 w Warszawie

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Ogólnopolski: 2 kwietnia 2020

 

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

- adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris: regulaiuris@uksw.edu.pl   lub:

- w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zgłoszenie listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

15 listopada 2019

 

Nagrody:

 

1.     Główną nagrodę w Konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

2.     Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce. 

3.     Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom, które otrzymały wyróżnienia.

4.     Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona jest od zajmowanego miejsca. 

5.     Tytuł laureata konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Ponadto tytuł laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie.

6.     Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż 5 osobom, które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub III miejsca.

7.     Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł finalisty Konkursu oraz otrzymują dyplom Uczestnika i nagrodę książkową. 

8.     Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -