VI Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

- Dokument dodano 2019-09-09, oglądany 740 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

VI  ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

POEZJI MARYJNEJ

 

Maryja pierwsza misjonarka

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

Tel. +48 81 7520026

przy współpracy z

Parafią św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 1

21-010 Łęczna

Tel. +48  81 531 55 93

 

dodatkowe informacje:

 

Beata Kowalska tel. 606942191, 

Elżbieta Jakubowska  tel. 602115699

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 4

- uczniowie szkół podstawowych klas 5 – 8

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

25 października  2019r. godz. 9.30

 

Cele konkursu:

- popularyzacja walorów poezji religijnej

- rozbudzanie u dzieci postawy twórczej, poszukującej prawdziwych wartości

- rozwijanie zainteresowań literackich

- promowanie młodych talentów

Zasady uczestnictwa:

1.    W konkursie biorą udział uczniowie klas I -VIII szkoły podstawowej.

2.    Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden utwór o tematyce maryjnej dowolnego autora, nawiązujący do hasła konkursu ( istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego).

3.    Do dnia 18 października 2019r. ( kategorycznie nie przekraczając terminu ) należy przesłać kartę zgłoszenia na adres szkoły z dopiskiem na kopercie: ,,Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej”  

4.    Wszyscy uczestnicy  i opiekunowie otrzymają dyplomy, a laureaci- nagrody.

5.    Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród laureatom następuje w dniu konkursu.

6.    Wszystkich uczestników  wraz z opiekunami zapraszamy w dniu konkursu na poczęstunek .

7.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 

 

Nagrody:

 

- dyplomy

- nagrody rzeczowe

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej "MARYJA PIERWSZA MISJONARKA"

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..………............................................

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

. ………………………………………………………………………………………………………....................

 

 

- klasa

 

..................................................................................................................................

 

 

- tytuł i autor utworu

 

...................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

……………………………………………………………………………………………………………....................

 

- tel., e – mail opiekuna

 

.........................................................................................................................................

 

Wypełniać drukowanymi literami.

 

 

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

 

Data.....................................

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu...................................................................................................

 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji konkursu: "Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży", promocji, informacji i publikacji materiałów konkursowych,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

            Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

 

 

Miejscowość ........................................                                                        

 

................................................................................

Podpis dziecka /uczestnika konkursu/

 

 

................................................................................

Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -