XIII Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia

- Dokument dodano 2019-09-17, oglądany 691 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII

 
 

 

XIII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

 

BIBLIA-KSIĘGA ŻYCIA

 

Jezus jako Syn Boży w Ewangelii według św. Marka

 

Patron konkursu:

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

przy współpracy z

 

parafią pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie

Al. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin

tel./fax. 81 526-51-31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Krzysztof Celiński

 

Konkurs adresowany jest do uczniów:

szkoły podstawowej – kl. VII i VIII

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny: 25  października 2019 roku

Etap diecezjalny: 29 kwietnia 2020 roku godz. 10.00

Uroczyste podsumowanie konkursu: 26  maja 2020 roku

 

Miejsce zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

lub na adres e-mail: krzysztofcelinski71@gmail.com

 

Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie:

11  października 2019  roku

 

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną ,

- pobudzenie młodzieży do wyrażania refleksji wynikających z lektury Pisma,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów,

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie dostarczy szkołom test eliminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi drogą elektroniczną wczwartek24  października 2019 roku o godzinie 12:00. Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o tekście Ewangelii wg świętego Marka.

2. Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić w piątek25  października 2019 roku.

3. Czas pisania testu wynosi 30 minut. 

4. Do kolejnego etapu przechodzą 3 uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik (przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia). Ich dane należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora do dnia 8  listopada 2019  roku z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”. Dane uczniów, którzy przeszli do następnego etapu można również przesłać na adres e-mail: krzysztofcelinski71@gmail.com

5. Uczestnicy etapu diecezjalnego Konkursu Biblijnego są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

 

Literatura, zakres materiału:

- Ewangelia według świętego Marka

 

Nagrody:

rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

XIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Biblia-Księga Życia Jezus jako Syn Boży w Ewangelii według świętego Marka

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -