II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej Świety Jan Paweł II w Różnych Zakątkach Świata

- Dokument dodano 2019-09-17, oglądany 802 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 

Św. Jan Paweł II w Różnych Zakątkach Świata

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20 -576 Lublin

81/52 78880

Koordynator: Marta Maśkiewicz-Popiołek

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów:

szkół podstawowych

 

Kategorie wiekowe:

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- klasy VII - VIII

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20 -576 Lublin

Lista laureatów dostępna będzie na stronie internetowej szkoły WWW.sp51.lublin.eu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

31 października 2019 r.

 

 

Miejsce przesłania prac:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20 -576 Lublin

Z dopiskiem: Konkurs Grafiki Komputerowej

 

Termin przesłania prac:

25 października 2019 r.

 

Nagrody:

laureaci oraz osoby wyróżnione dostaną dyplomy, nagrody rzeczowe, a nauczyciele przygotowujący ucznia – podziękowania.

 

Informacje dodatkowe:

- kryteria oceny prac: zgodność z tematem, umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej, estetyka wykonania, inwencja twórcza;

- cele: inspirowanie uczniów do poszukiwania informacji o ciekawych miejscach, które odwiedził Jan Paweł II. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Kształcenie wrażliwości estetycznej. Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej. Ukazanie możliwości  technik komputerowych w twórczości artystycznej.

- warunki uczestnictwa: konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata”. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencję na oprogramowanie. Dopuszczalne jest użycie zdjęć z licencją do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych lub pochodzących z darmowych banków zdjęć, ew. zdjęcia własne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Obowiązuje format A5. Pracę należy wydrukować i podpisać na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko, wiek i klasa, nazwa placówki, miejscowość, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego. Do pracy należy dołączyć stosowne zgody – oświadczenia (załącznik 1 i 2), które są zamieszczone na stronie organizatora. Prace uczestników stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do realizacji zadań statutowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -