X Diecezjalny Konkurs Przegląd Grup Kolędniczych

- Dokument dodano 2019-09-19, oglądany 607 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
 

 

X DIECEZJALNY KONKURS

 

PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

 

Patronat  konkursu:

 

1.     Kurator Oświaty w Lublinie

2.     Proboszcz Parafii Niemce.

3.     Wójt Gminy Niemce

4.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach

 

Organizator  konkursu:

Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Niemcach

Koordynatorzy konkursu : Tadeusz Nowak- tadzik40@op.pl tel. 502 234 380,        

Barbara Józefacka, jozbar@poczta.onet.pl tel.  81 7561728 

Ks. Paweł Zawada tel. 792128010  Ks. Paweł Serewa tel. 609478617

we współpracy z Szkołą Podstawową w Niemcach

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

 

- uczniowie przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie szkół podstawowych klas 4– 8

- uczniowie szkół średnich

-stowarzyszenia i inne organizacje – młodzież w różnym wieku szkolnym.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w  Niemcach

ul.Szkolna 23

21-025 Niemce

tel. 81 756 17 28

 

Termin rozstrzygnięcia  konkursu:

9 stycznia 2020 od godz.9.00 do 15.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

 

Szkoła Podstawowa w Niemcach

ul.  Szkolna 23

21-025 Niemce

tel. 81 756 17 28

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

1-21 grudnia 2019

 

Cele  konkursu:

- kultywowanie oraz promowanie w środowisku lokalnym bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej

- kształtowanie postaw estetycznych otwartych na tworzenie i odbiór sztuki

- promocja talentów wśród dzieci i młodzieży

- umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań twórczych

- prezentacja lokalnej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców

- budzenie postaw wspólnotowego przeżywania świąt.

- nagrodzenie uzdolnionej młodzieży.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Nieprzekraczalny czas wykonania to:  -13 min.

2.     Szkoła/ placówka może zgłosić maksymalnie 1 zespół  będący jej reprezentacją.   

3.     Stowarzyszenia i inne organizacje  mogą zgłosić 1 zespół reprezentujący jego dorobek.

4.     Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, walory artystyczne i prezentacje  oraz na nawiązanie do polskich tradycji kolędniczych

5.     Wcześniej należy przeprowadzić  eliminacje wewnątrz szkoły i wybrać najlepszy w zespół.

6.     Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

Nagrody:

 

Organizatorzy  przewidują nagrody rze czowe dla nagrodzonych zespołów oraz dyplomy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

X  DIECEZJALNY   PRZEGLĄD   GRUP KOLĘDNICZYCH

         OEGANIZATOR PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W NIEMCACH

                          WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W NIEMCACH

                                                                         9.01.2020

 

1.Nazwa  podmiotu zgłaszającego zespół :  adres, telefon, fax lub mail ........................................................

 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

2. Wykonawcy: nazwa zespołu, kategoria wiekowa, liczba  uczestników ,…………………………………………..

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3.Repertuar: tytuły kolęd lub pastorałek………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4.Czas  występu  ..................................................................................................................................

6.Wymagania techniczne ze strony organizatora z zastrzeżeniem, że każdy zespół posiada własne instrumenty muzyczne, jeżeli istnieje potrzeba ich wykorzystania.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5.Imiona i nazwiska   /nauczycieli , instruktora ,kierownika zespołu/ , dane do kontaktu:

......................................................................................................................................................

6. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

Czytelny podpis zgłaszającego                              

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -