VIII Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja Matka Kościoła

- Dokument dodano 2019-09-19, oglądany 832 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych

 
 

 

VIII DIECEZJALNY KONKURS WOKALNY

 

MARYJA MATKA KOŚCIOŁA

 

Organizator  konkursu:

Główny organizator: Ksiądz Proboszcz Andrzej Krasowski 

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku,

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32,

21-040 Świdnik

 

Współorganizatorzy:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Koordynator i współorganizator konkursu - mgr Iwona Oknińska ( nr tel. 531960991)

lub e-mailem iwon1978@wp.pl

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych, szkół specjalnych

 

Kategorie wiekowe:

a) Dzieci – klasy I-III;

b) Dzieci – klasy IV-VI;

c) Młodzież – klasy VII-VIII szkoły podstawowe .

W następujących grupach:

a) soliści;

b) zespoły wokalne.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32

21-040 Świdnik

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  I etap - przesłuchania - maj 2020

II etap - Koncert Laureatów – czerwiec 2020

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Strona internetowa parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku: www.okraglykosciol.pl (w menu będzie zakładka o konkursie)

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

od 15.02.2020 r. do 30.04.2020 r.

 

Cele konkursu:

- Inspirowanie do przeżywania głębi religijności maryjnej.

- Popularyzacja muzyki chrześcijańskiej.

- Integracja środowisk szkolnych.

- Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych .

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.  Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku: www.okraglykosciol.pl

2.   Uczestnik wykonuje utwory, których nie wykonywał na innych konkursach.

3. Każda szkoła może zgłosić do 4 kandydatów z poszczególnych grup i kategorii  wiekowych.

4.  Uczestnik przygotowuje dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo o tematyce maryjnej, który prezentuje podczas przesłuchań konkursowych. Jury może wnioskować o zaprezentowanie również drugiego utworu. Czas obowiązkowej prezentacji wokalnej do 5 minut.

5 . Uczestnicy konkursu, którzy korzystają z półplaybacków, są zobowiązani dostarczyć organizatorom płyty z nagraniami.

6. Przesłuchania odbędą się w dolnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 5 maja 2020 roku.

 

7.  Jury będzie oceniać:

- Zgodność doboru repertuaru z regulaminem;

- Wartość artystyczną tekstu i kompozycji;

- Kryteria artystyczne: emisja głosu, dykcja, technika, stylistyka

 

9. Laureaci konkursu wystąpią na Uroczystym Koncercie w miesiącu czerwcu 2020 roku. Finaliści o terminie i miejscu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Literatura, zakres materiału:

Pieśni Maryjne oraz muzyka chrześcijańska

 

Nagrody:

Laureaci otrzymają dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele podziękowania.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Będzie znajdował się od 15.02.2020 r. do 30.04.2020 r. na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.

 

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -