Propozycja scenariusza na uroczystość I Komunii świętej

- Dokument dodano 2008-03-24, oglądany 186248 razy -

 
 

 

 

PROPOZYCJE

MATERIAŁÓW  DO  I   KOMUNII ŚWIĘTEJ

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

oraz spowiedź

 

 

1.    Śpiew na wejście : Oto  jest dzień

2.    Pozdrowienie i słowo wprowadzające przez  kapłana

 

3.    Rachunek sumienia 

 

4.    Śpiew;  Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku…

 

5.    Przeproszenie rodziców przez dzieci

 

6.    Liturgia słowa

 

-           Czytanie Rz 8, 26 – 30.

-           Psalm

 

Ref.  Pan moim światłem i zbawieniem moim.

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia

Przed kim miałbym czuć trwogę.

 

Ref:

 

Będę szukał oblicza Twego Panie

Nie zakrywaj przede mną Swojej twarzy

Nie odtrącaj w gniewie twojego sługi,

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

 

Ref:

 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Ja jestem dobrym Pasterzem

I znam owce moje, a moje Mnie znają.

 

Aklamacja:  Alleluja......

 

-           Ewangelia  Łk 15,1-7

-           Kazanie

 

 

Dziecko;

 

Wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość, dar życia i łaskę chrztu Świętego  w tej wyjątkowej chwil życia, pragniemy uroczyście odnowić naszą miłość i przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. 

 

7.     Pieśń:  Duchu Święty przyjdź 

(W czasie śpiewu zapalanie świec od paschału )

 

8.    Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

 

Kapłan: Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest św. i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną.

 

Kapłan: Czy wyrzekacie się ducha złego?

Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego?

 Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ciało jutro przyjmiecie po raz pierwszy w Komunii świętej?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzymy.

 

Kapłan: W przeddzień uroczystości I Komunii Świętej złóżcie

drogie dzieci, Panu Jezusowi również przyrzeczenia.

Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?

Dzieci: Przyrzekamy

Kapłan: Czy przyrzekacie zachowywać w życiu przykazania Boskie

i kościelne?

 

Kapłan: Czy postanawiacie żyć w łasce uświęcającej jako dzieci Boże?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Mszę świętą

i przystępować do sakramentów świętych?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na katechezę?

Dzieci: Postanawiamy

 

Kapłan: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła,  której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Synu naszym

Dzieci: Amen 

 

9.    Pieśń : Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz

 

( Kapłan kropi wodą święconą zebranych)

 

10. Modlitwa wiernych

 

Powierzamy Panu Bogu dzieci, które odnowiły przyrzeczenia chrztu św. ich rodziców i chrzestnych:

 

1.        Chryste, Światłości świata, spraw aby wszyscy ochrzczeni przykładem swojego życia i postępowania potwierdzali, że są dziećmi Bożymi. Ciebie prosimy...

 

2.        Panie , lekarzu naszych dusz, prosimy Cię, abyś w sakramencie pokuty i pojednania uleczył nasze dusze z grzechów, złych skłonności i zaniedbań. Ciebie prosimy..

 

3.        Panie Dobry jak chleb, chcemy Cię często przyjmować do naszych serc i prosimy, bądź naszym Przyjacielem. Ciebie prosimy..

 

4.        Módlmy się w intencji naszych bliskich: rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i kolegów, aby razem z nami coraz bardziej przybliżali się do Boga. Ciebie prosimy...

 

 

11. Poświęcenie medalików

12. Błogosławieństwo końcowe

13. Spowiedź   /po spowiedzi  dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki/ 

 

 

Program I Komunii Św.

 

Przed kościołem

1.    Powitanie dzieci i ich rodziców przez księdza Proboszcza

2.    Prośba dzieci o błogosławieństwo Rodziców

3.    Błogosławieństwo Rodziców

4.    Pokropienie wodą święconą zebranych

5.     Procesja do kościoła: śpiew ..................

6.    Po pozdrowieniu i wprowadzeniu w liturgię:

-           Prośba dzieci

-           Prośba rodziców o udzielenie Komunii Św.

7.    Liturgia słowa:

-           Czytanie I – Rodzice

-           Psalm – dzieci

-           Czytanie II –Rodzice

8.    Homilia

9.    Modlitwa wiernych – dzieci

10. Procesja z darami do ołtarza  poprzedzona komentarzem

-           Śpiew :.......

11. Komunia Święta – śpiew...

12. Dziękczynienie po Komunii Świętej –  recytacja i śpiew -  dzieci

13. Modlitwa po Komunii Św.

14. Podziękowania

15. Uroczyste błogosławieństwo i śpiew..

 

 

Materiały na dzień I Komunii Św.

Prośba dzieci o błogosławieństwo  przed kościołem

Pieśń: Oto jest dzień który, dał nam Pan

Dzień pełen radości i szczęścia, na który z tak wielką tęsknotą czekaliśmy. Wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. Dziś nasze serca są pełne miłości do Jezusa, którego pragniemy zaprosić do naszego życia.

Prosimy Ciebie Drogi Księże Proboszczu i was kochani rodzice o błogosławieństwo na dalsze życie w przyjaźni z Jezusem.

 

/wszystkie dzieci razem/

 

Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,

Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z wiernymi

Na świętą chwilę, w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce.

 

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

 

Ojciec – Błogosławieństwo Twojego Ojca 

Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.

 

Matka – Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą

Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką

A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.

 

 

Prośba dzieci

 

Gotowe jest serce  me Panie

Byś przyszedł i zamieszkał w nim

Nic więcej nie mogę powiedzieć

Nic więcej darować Ci.

 

Zbudziłeś ze snu moje oczy

I z Tobą kazałeś biec

Nie powiedziałeś mi dokąd

Lecz ja wiedziałem że,

W maleńkiej hostii ukryty,

W białej osłonie chleba

Ty sam przychodzisz co dzień

Pod baldachimem nieba

I Ciebie moje serce

W radości przyjmie Panie

I niech w ramionach Twoich na wieki  pozostanę.

 

Kochany Księże Proboszczu.

My dzieci z Parafii...................................

przez katechezę i sakrament pokuty i pojednania przygotowaliśmy nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o odprawianie Mszy świętej w intencji wszystkich dzieci, które dziś  po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej oraz naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

 

 

Prośba rodziców o udzieleni I Komunii Św.

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Przed chwilą nasze dzieci wyraziły gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Jako rodzice odpowiedzialni za ich życie w wierze , staraliśmy się w naszych domach stworzyć modlitewny klimat, oraz dbaliśmy o ich pogłębienie wiedzy religijnej poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, katechezie, modlitwie różańcowej, roratach oraz drodze krzyżowej. I oto dzisiaj nadszedł dzień w którym  nasze dzieci pouczone o zasadach naszej wiary  chrześcijańskiej , mając oczyszczone serca w sakramencie pokuty i pojednania pragną się osobiście zjednoczyć z Chrystusem, przyjmując Go po raz pierwszy do  swoich dziecięcych serc.

Świadomi doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię Drogi Księże Proboszczu – Pasterzu tej parafialnej wspólnoty, abyś przyjął tych młodych parafian, do pełnego uczestnictwa w Eucharystycznej Uczcie Jezusa.

 

 

Modlitwa  wiernych

 

  1. Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią wszystkich,

którzy idą za Tobą zjednoczeni w Kościele świętym.

Ciebie prosimy...

 

  1. Panie Jezu Dobry Pasterzu, daj Ojcu Świętemu

i wszystkim kapłanom  pracującym w naszej parafii,

siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej Miłości.

Ciebie prosimy...

 

  1. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami i rodzicami chrzestnym, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości. 

Ciebie prosimy...

 

  1. Panie Jezu Chlebie Życia, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca.

Ciebie prosimy...

 

  1. Jezu Miłości Przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami naszych, wychowawców oraz  Dyrekcję naszej szkoły.

Ciebie prosimy...

 

  1. Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc.

Ciebie prosimy...

 

5.    Komentarz do darów

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie.

Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.

Rozpal miłość i przyjmij dary które Ci niesiemy.

 

Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego

Niosąc do ołtarz zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata.

 

Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii w której Jezus przemienia

nasze serca wypełniając je swoją miłością.

 

Katechizm – Wyraz naszego  całorocznego trudu i   pracy,

                  aby Cię bardziej poznawać, ukochać i być coraz bliżej Ciebie.

 

Dar serca -  Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić tym co mamy.

Z dobroci serc naszych rodziców składamy  dar ołtarza dla naszej świątyni

 

         Woda  -  Źródło życia , przez  nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi

Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

 

 

Wino -  które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla nas umocnieniem

na drodze do świętości.

 

         Chleb -  owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa, które będziemy przyjmować do swojego serca

 

 

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

Dziękczynienie  po Komunii Św.

 

Panie Jezu w tym pięknym dniu spotkania

Przynoszę Ci serce czyste i radosne.

Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe

Bo moje serce jest dziś tak piękne

Bo w nim zamieszkałeś Ty – mój najlepszy Przyjaciel.

 

Popatrz Panie Jezu, jak pięknie kwiaty otwierają swoje kielichy..

Ja także pragnę  tak szeroko otworzyć dla Ciebie moje serce

I przystroić je wielką miłością i wdzięcznością

Byś od dzisiejszego dnia mógł w nim zamieszkać.

 

Panie Jezu chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Cię kocham. Kocham za to że:

-           Dałeś mi życie

-           Mam dobrych i kochanych rodziców, którzy  pomagają mi się spotkać z Tobą.

-           Poznałem i pokochałem Ciebie

-           Pozostałeś w chlebie ukryty

 

Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzisiejszy dzień – pełen słońca w mojej duszy ..

Panie Jezu proszę Cię pobłogosław moim rodzicom, kapłanom którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia, moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają.

 

Panie Jezu, mam jeszcze taką cichą   prośbę – spraw by wszystkie dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca.

Jezu już nic  więcej nie potrafię Ci powiedzieć oprócz tego jednego – KOCHAM CIĘ

 

Podziękowania.

 

 Rodzicom

Nie znajduję słów by Ci powiedzieć Dziękuję Mamo Kochana i Tato Drogi

 

Słowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębię uczuć miłości, wdzięczności  do Was Kochani Rodzice .

Składamy podziękowanie:

-           za dar życia, którym za pośrednictwem Boga nas obdarzyliście,

-           za waszą troskę i miłość  każdego dnia nam okazywaną.

-           Za przykład waszej  wiary  jak poznawać i kochać Boga

-           Za radość dnia dzisiejszego – Dziękuję

 

Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Rodziców chrzestnych

-           Za obecność podczas naszego chrztu świętego,

-           za trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości. oraz za  wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości. Nich Bóg  Dobry Bóg Wam wynagrodzi. 

 

Księdzu Proboszczowi

 

Świat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów na sercu z Bogiem się spotyka.

Drogi Księże Proboszczu

Stajemy przed Tobą z wdzięcznością  za troskę duszpasterską,  za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej, 

a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serca.

 

Słowa podziękowania kierujemy do kapłanów pracujących w naszej parafii

Dziękujemy za:

-           Sprawowanie Eucharystii i kierowane do nas Słowo Boże w ciągu całego roku

-           Pojednanie nas z Bogiem

-           Modlitwę za nas oraz za każdy uśmiech

 

Niech Jezus będzie dla was nagrodą  za wszelkie dobro.

 

Nauczycielom

 

Dzisiejszy dzień to dzień w którym nasze serca przepełnione są miłością i wdzięcznością Dziś dziękujemy Jezusowi za  i wspaniałe wychowawczynie oraz rozumiejącą i troszczącą się o nas Dyrekcję szkoły.

Obiecujemy że dług wdzięczności będziemy spłacać;

-           Dobrym zachowaniem

-           Pilną nauką

-           I gorącą modlitwą

 

Słowa wdzięczności kierujemy ku wszystkim, którzy pomogli nam przygotować się do przyjęcia Jezusa w Eucharystii.

Dziękujemy panu organiście za piękno melodii, oraz panu kościelnemu za posługę przy ołtarzu.  Niech dobry Bóg obficie napełnia swoimi łaskami i błogosławi w codziennym posługiwaniu.   

 

Podziękowanie od Rodziców

 

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafii  dziękujemy za  radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom.

Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości  łasce Bożej na większą chwałę Bożą.

                                                                 

 

BIAŁY TYDZIEŃ

 

Intencje modlitw na Biały Tydzień

 

Poniedziałek – za rodziców i wychowawców

 

Wtorek – za misje i chorych.

 

Środa –   za Ojczyznę

 

Czwartek – za Ojca Świętego i kapłanów

 

Piątek -  dziękczynna za dar Eucharystii

 

Sobota – za całą swoją rodzinę

 

 

W Białym Tygodniu należy uwzględnić pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego.

Uwaga! Może to być wyjazd zorganizowany pod opieką wychowawców w ramach zajęć szkolnych.

 

 

Opracowała s. mgr  Zofia Przygoda Doradca Metodyczny 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: s. mgr Zofia Przygoda - doradca metodyczny,

Słowa kluczowe: I Komunia święta, sakrament, szkoła podstawowa,