Powroty do Boga

- Dokument dodano 2007-08-31, oglądany 19537 razy -

Katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
 

Katecheza z zastosowaniem elementów multimedialnych

TEMAT: POWROTY DO BOGA

Cele katechezy:

·         Ukazanie dzieciom, czym jest miłosierdzie Boże

·         Ukazanie dobroci Boga wyrażającej się w nieustannym zaproszeniu kierowanym do człowieka.

·         Uczeń wie, że Bóg daje możliwość powrotu po każdym upadku,

·         Odkrycie Miłosierdzia Boga poprzez wielkich czcicieli Bożego Miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej i Sługi Bożego Jana Pawła II.

·         Uczeń potrafi w oparciu o częstą spowiedź i Eucharystię trwać w jedności z Bogiem.

Pomoce dydaktyczne:

·         Pismo Święte

·         Komputer

·         Projektor

·         Teksty kserograficzne

·         Magnetofon

·         Relikwiarz

·         Magiczne mazaki

·         Stopy z napisami

Metody:

·         Opowiadanie

·         Praca z tekstem biblijnym

·         Pogadanka z pokazem

·         Pokaz multimedialny

·         Praca z formularzem

Formy pracy:

·         Zbiorowa

·         Indywidualna

 

WSTĘP

Modlitwa

Pan Jezus jest wśród nas każdego dnia doświadczamy Jego miłości i miłosierdzia. Przedstawmy Mu teraz nasze intencje, które nosimy w naszych sercach.

·         Modlitwa spontaniczna

Powtórzenie

Dzisiejszą katechezę rozpoczniemy od rozwiązywania krzyżówki, będzie ona zarazem powtórzeniem materiału. Załącznik

Kto z was już zna odpowiedź na pierwsze pytanie?

Jakie otrzymaliśmy hasło; Powroty do Boga

Otrzymane hasło jest tematem dzisiejszej katechezy.

 

WPROWADZENIE

Zapraszam was teraz do wysłuchania pewnej historii młodego człowieka.

Opowiadanie – nagranie

(Tajemnicza kartka, w: B Ferrego, Inne historie, Warszawa 1993, s. 115 – 116)

·         Co jest przewodnią myślą tego opowiadania?

·         Jak myślicie; dlaczego ojciec pozostawił drzwi do ogrodu zawsze otwarte?

·         Jakie biblijne wydarzenie przypomina nam to opowiadanie?

Zawsze istnieją małe drzwi otwarte dla człowieka: mogą to być drzwi Kościoła, konfesjonału, własnego serca. Za nimi oczekuje nas Bóg Ojciec.

Slajdy: Otwierające się drzwi: kościoła, konfesjonału, własnego serca, Miłosierny Chrystus) Załącznik. 

 

TO MÓWI PAN

Historia naszego bohatera z opowiadania skończyła się szczęśliwie.

Posłuchajmy jak wyglądała historia młodzieńca opisanego na kartach Pisma Świętego.

Czytanie z podziałem na role. Łk 15,11 - 24a

Uwaga! slajdy prezentujemy w czasie czytania przypowieści załącznik.

Otwórzcie wasze podręczniki na str.30 zamieszczony tekst pomoże wam w poszukiwaniu odpowiedzi.

·         Co najbardziej poruszyło wasze serca w zachowaniu ojca? ( Co możemy o Nim powiedzieć? )

·         Kogo możemy nazwać synem marnotrawnym?

·         Jaką prawdę przekazuje nam przypowieść o Synu marnotrawnym? (co ojciec okazuje synowi który wszystko roztrwonił?)

·         Kto jest dla nas takim dobrym Ojcem?

Przypowieść ta ukazuje nam wielką prawdę o Bogu miłosiernym.

 

Apostołką Bożego Miłosierdzia była s. Faustyna Kowalska wyniesiona na ołtarze przez papieża Jana Pawła II slajd – Faustyny . Załącznik .

Wielką prawdę w Boże Miłosierdzie przekazała nam z polecenia samego Jezusa.

Jezus przekazał Jej namalowanie Jego wizerunku ze słowami; „Jezu ufam Tobie” slajd – Miłosierny Jezus . Załącznik .

Otrzymała również polecenie szerzenia na świecie modlitwy do Bożego Miłosierdzia poprzez odmawianie Koronki o godz. 15.00 każdego dnia ofiarując za grzeszników szczególnie tych, którzy zwątpili Boże Miłosierdzie i zagraża im utrata zbawienia. Slajd - Tekst koronki . Załącznik.

 

Wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego był zastępca Miłosiernego Jezusa na ziemi Jan Paweł II. Slajd Ojca Św. Załącznik.

Wysłuchajmy, co do nas mówił w Łagiewnikach w czasie pielgrzymki do Polski.

·         Uczeń czyta tekst Ojca Św. lub urywek przemówienia z Łagiewnik. Płyta DVD nr 1 „Bóg bogaty w miłosierdzie” 2x Slajd Ojca Św. Załącznik.

Ojciec Święty ukazał nam jak wielkim skarbem dla człowieka wierzącego jest Boże Miłosierdzie.

Wdzięczni Bogu za osobę Jana Pawła II zanieśmy naszą modlitwę do Miłosiernego Boga o rychłą Jego kanonizację. (1x koronki).

·         Koronka do Miłosierdzia  - Slajd Miłosiernego Jezusa. Załącznik.

 

ODPOWIEDŹ NA POZNANE ORĘDZIE

Człowiek jest słaby i często poprzez swoje grzechy zaniedbania od Boga odchodzi – jak syn marnotrawny.

Poszukamy odpowiedzi w jaki sposób każdy z nas może skorzystać z Miłosierdzia Bożego i powrócić do Boga?

Jakie mamy skierować do Niego kroki?

Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytanie wykonamy krótkie ćwiczenie. Każdy z was otrzyma kartkę papieru, którą należy pomalować pisakami otrzymanymi ode mnie. Pisaki DOUBLE MAGIK (Na białej kartce wypisane są słowa magicznymi pisakami: EUCHARYSTIA; MODLITWA; JEDNOŚĆ; MILOŚĆ; SPOWIEDŹ; DZIĘCZNOŚĆ; RADOŚĆ; PRACOWITOŚĆ; WYROZUMIAŁOŚĆ...)

 

Hasło na tablicy NAJWAŻNIEJSZE KROKI DO PANA BOGA

( Napisane słowa na szablonie stopy przyczepiamy do tablicy pod hasłem. Uczeń odczytuje umieszczone hasła na tablicy co nam pomoże wrócić do Boga)

Jeżeli nasze kroki będziemy kierowane do Boga poprzez korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii, spełniania uczynków miłości i miłosierdzia względem Boga i człowieka zawsze będziemy do Boga powracać.

Bóg bogaty w miłosierdzie pragnie szczęścia każdego człowieka i czeka na jego powrót.

Zapis tematu do zeszytu

Notatka z tablicy

Podsumowanie

Mam dla was takie zadanie, abyście napisali SMS–a do bliskiej wam osoby o treści; Co dziś ważnego dowiedziałeś się na katechezie.

Praca domowa

Odmówić wieczorem Koronkę do Miłosierdzia Bożego za zmarłych z naszych rodzin.

Dla chętnych – poszukać w Internecie i wydrukować więcej informacji na temat świętej Faustyny Kowalskiej.

Na zakończenie naszego wspólnego spotkania mam dla was niespodziankę.

Kto z was zgadnie co jest ukryte w tej skrzyneczce?

Otóż znajdują się w niej relikwie świętej Faustyny.

Jako nasza modlitwa na zakończenie będzie ucałowanie Jej relikwi.

(W czasie ucałowania relikwi pieśń Skaldów „Bóg bogaty w miłosierdzie.)

Slajd  Miłosiernego Jezusa i Faustyny. Załącznik.

 

 

Pytania do krzyżówki

 1. Jan Paweł II
 2. Modlitwa w październiku
 3. Abraham nazwany Ojcem….
 4. Najważniejszy sakrament
 5. Nawiedził Maryję
 6. Świątynia Islamu
 7. Błogosławieni, łakną i którzy pragną sprawiedliwości albowiem oni będą.......
 8. Najstarsza religia świata
 9. Trzecia część różańca świętego
 10. Inaczej Pismo Święte
 11. Sakrament w którym dostępujesz Miłosierdzia Bożego
 12. Świątynia Islamu
 13. Syn Abrahama

P

O

W

R

O

T

Y

D

O

B

O

G

A

 

Opracowała s. mgr Zofia Przygoda – Doradca metodyczny

 
 

Autorzy dokumentu: s. mgr Zofia Przygoda - doradca metodyczny,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, Nawrócenie, szkoła podstawowa, Święta,