Podróże świętego Pawła

- Dokument dodano 2008-11-09, oglądany 31316 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
 

 

Temat: Podróże świętego Pawła.

 

Cele:

 Uczeń:

           - wie, jakie wyprawy misyjne odbył św. Paweł,

           - rozumie, sens posługi misyjnej w Kościele,

           - potrafi w swoim otoczeniu wzorem Apostoła Narodów  być świadkiem  

                            Chrystusa.

 

Pomoce dydaktyczne : rzutnik multimedialny, komputer, slajdy multimedialne.            

                                      teksty biblijne, ksero  map,  podręcznik,

 

Metody: pogadanka, praca z podręcznikiem, analiza tekstu, pokaz 

               multimedialny, praca z podręcznikiem, praca z mapą, tekst do 

               uzupełnień.

 

Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

 

Wprowadzenie:

1.     Pozdrowienie chrześcijańskie

2.     Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa.

            Poprośmy Ducha Świętego , który prowadził Apostołów i działa w nas,  aby pomógł nam poznać i zrozumieć prawdy Boże jakie mamy poznać na dzisiejszej katechezie. Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką.

 

3.     Sprawdzenie pracy domowej.

- O kim mówiliśmy na ostatniej katechezie? Slajd: św. Paweł

-  odczytanie pracy domowej.

 

Wprowadzenie do tematu:

   Przypomnimy sobie teraz najważniejsze fakty z życia św. Pawła Apostoła.  Wasze odpowiedzi utworzą hasło.  Slajd: Krzyżówka

2. W jakim mieście Paweł studiował prawo?

3. Do jakiego miasta podróżował św. Paweł gdy przeżył spotkanie z Chrystusem?

4.  Gdzie urodził się św. Paweł?

5. Jak nazywamy przemianę, jaką przeżył św. Paweł pod Damaszkiem?

6. Kim z pochodzenia był św. Paweł?

7. Jakie imię nosił św. Paweł przed swoją przemianą?

 

Zapowiedź tematu:

 - Jakie hasło uzyskaliśmy?  PODRÓŻE

 -  Jak myślicie o czyje podróże chodzi?

 Na dzisiejszej katechezie omówimy działalność św. Pawła i jego podróże  misyjne.

 

Zapoznanie z treścią tematu

  Święty Paweł odbył  trzy wielkie wyprawy misyjne.

 - Dlaczego święty Paweł podróżował?

 - Czyj nakaz wypełniał?

       W I wieku po Chrystusie podróżowanie było bardzo trudne. Święty Paweł poruszał się pieszo, ewentualnie na osiołku lub wielbłądzie. W daleką podróż morską wyprawiał się statkiem żaglowym. Jego podróże  łącznie trwały prawie 12 lat.

  Sprawdzimy jakie tereny odwiedzał.

 

- praca z podręcznikiem str.   44, 48, 49

Odszukajcie nazwy miast jakie odwiedził św. Paweł podczas poszczególnych wypraw  i zaznaczcie miasta w jakich głosił Ewangelię św. Paweł. odpowiednim kolorem.

 - analiza: - W jakich latach miała miejsce I podróż?

                 -  Jakie miasta odwiedził św. Paweł podczas tej podróży?

                     Slajd:I Podróż

                 -  Kiedy odbyła się II wyprawa św. Pawła?

                 - Jakie miasta odwiedził św. Paweł podczas tej podróży?

                    Slajd:II Podróż

                  -  W jakich latach odbyła się  III podróż?

                  - Wymieńcie  miasta jakie odwiedził?

                    Slajd:III Podróż

  Okazuje się, że Św. Paweł odwiedził prawie wszystkie kraje Cesarstwa Rzymskiego a w nich liczne miasta. Głosił naukę Chrystusa  wśród ludzi różnych narodowości , dlatego  zasługuje na miano Apostoła Narodów.

      Do wielu wspólnot i  zaprzyjaźnionych osób pisał listy. Slajd:Autor listów.

                   - Ile listów św. Pawła zawiera  Pismo święte Nowego Testamentu?

                   - Do mieszkańców jakich miast  kierował listy ? Zaznaczcie na                                                   

                     mapkach.

  Aktualizacja odkrytej prawdy

    - Która księga Nowego Testamentu opisuje działalność Apostołów?                                  

- praca  grupowa z Pismem św .       

- Co św. Paweł czynił podczas swych wypraw misyjnych? Slajd:Pytanie

   I grupa: Dz 14.1

   II grupa : Dz 14, 8-10

   III grupa: Dz. 14, 21b-23

 

- analiza:  Tekst luk  Slajd :Tekst luk

                     Podczas swoich podróży misyjnych Święty Paweł:

                        - głosił naukę  …………….

                         - nawracał  ………… i ………..

                         - czynił  ……………,

                         - umacniał ………….,

                         - zachęcał  .. ………...,

                        - ustanawiał  …………..,

                         - zakładał  ……………...,

                         - pisał ……….. .

 

      Chociaż Apostoł tak wiele czynił nie wszyscy chcieli przyjąć naukę Chrystusa. Św. Paweł napotykał wiele trudności podczas swego pielgrzymowania: był więziony, chłostany, kamienowany, głodzony, wyśmiewany. Jednak nie zniechęcał się  i był wierny Chrystusowi  i swej apostolskiej misji aż do śmierci męczeńskiej w Rzymie w roku 67. W miejscu pochówku Apostoła wybudowano świątynię: Bazylika za Murami. Slajd :Bazylika za Murami

 Podsumowanie:

           Działalności św. Pawła ma również znaczenie dla nas. Gdyby nie jego misja wielu ludzi nie poznałoby Chrystusa.

         - Jak obecnie Kościół czci Apostoła narodów?

         - obchodzimy Rok świętego Pawła

            W związku z jubileuszem narodzin Pawła dnia 28 czerwca papież Benedykt XVI ogłosił obchody Roku Świętego Pawła.

W tym czasie mamy za zadanie lepiej poznać tego Apostoła, naśladować go, więcej się do Niego modlić i gorliwiej stosować jego pouczenia.

Modlitwa – Rachunek sumienia

  Zastanówmy się: - Jak w swoim środowisku głoszę naukę Chrystusa?

                           - Czy potrafię otwarcie przyznać się do wiary w Jezusa?

                           -  Czy wytrwale znoszę chorobę, smutek,  przeciwności losu?

                           - Czy wspieram  modlitwą pracę współczesnych misjonarzy?                    

                                 Slajd: Rachunek sumienia

Zapisanie tematu i notatki do zeszytu.

Zadanie domowe: Napisz SMS do kolegi powiadamiając go o tym ,,Kim dla ciebie jest św. Paweł?’’

 

Ocena uczniów.

 

Modlitwa na zakończenie: Przeżywamy obecnie miesiąc modlitw za zmarłych. Pomódlmy się więc w intencji bliskich zmarłych, aby osiągnęli szczęście wieczne. Wieczne odpoczywanie.

 

 

Autor: mgr Marzena Mazurek – katechetka ze Szkoły Podstawowej w Płonce

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Biblia, Katecheza, katecheza multimedialna, misje, prezentacja, szkoła podstawowa,