Pomoce katechetyczne > Katechezy > Szkoła podstawowa

Dokumenty w Szkoła podstawowa

Podróże świętego Pawła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Prezentacja "Oczy otwarte"

prezentacja dla kl. VI uwrażliwiająca na potrzeby biednych (aby prezentacja prawidłowo dziłała należy wybrac opcję "ZAPISZ")

 
Poszukiwany Jezus z Nazaretu

Inscenizacja na rekolekcje szkolne dla szkoły podstawowej

 
Czy masz telefon do nieba? - inscenizacja o Janie Pawle II

Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej

 
Adwent czasem oczekiwania, refleksji i zadumy.

katecheza z prezentacją multimedialną dla kalas VI szkoły podstawowej

 
Miłość bliźniego miłością Boga

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
Bóg stwórcą świata duchowego

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
Duchowa dojrzałość

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy szkoły podstawowej

 
Maryja - Matką Kościoła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Matka Kościoła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Jezus i Bóg Ojciec

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Matka Kościoła

katechez z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Jezus obecny wśród nas

katecheza z prezenatacją multimedialna dla klasy V szkoły podstawowej

 
Uzdrawiająca miłość

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Cud w "Domu Chleba"

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Bóg miłosierny

Katecheza z prezentacja multimedialną dla kl. IV szkoły podstawowej

 
Matka Kościoła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Pokonać strach

katecheza z prezentacja multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Żyć z talentem

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Symbole Chrztu świętego

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Powroty do Boga

Katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej