Pomoce katechetyczne > Katechezy > Katechezy multimedialne

Dokumenty w Katechezy multimedialne

Podróże świętego Pawła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Poszukiwany Jezus z Nazaretu

Inscenizacja na rekolekcje szkolne dla szkoły podstawowej

 
Czy masz telefon do nieba? - inscenizacja o Janie Pawle II

Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej

 
Uzdrawiająca miłość

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Maryja - Matką Kościoła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Jezus obecny wśród nas

katecheza z prezenatacją multimedialna dla klasy V szkoły podstawowej

 
Duchowa dojrzałość

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy szkoły podstawowej

 
Adwent czasem oczekiwania, refleksji i zadumy.

katecheza z prezentacją multimedialną dla kalas VI szkoły podstawowej

 
Miłość bliźniego miłością Boga

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
Bóg stwórcą świata duchowego

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej

 
Biblia ksiągą Boga i ludzi

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
Chrześcijaństwo religią objawioną

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
Jezus i Bóg Ojciec

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Matka Kościoła

katechez z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Dekalog - darem Boga

katecheza z prezentacją multimedialnądla klasy I gimnazjum

 
Cud w "Domu Chleba"

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej

 
Miłość źródłem misyjnego powolania

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy III gimnazjum

 
Bóg miłosierny

Katecheza z prezentacja multimedialną dla kl. IV szkoły podstawowej

 
Wspólnota małżeńska

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy III gimnazjum

 
Pokonać strach

katecheza z prezentacja multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Matka Kościoła

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Islam

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
Człowiek człowiekowi…. Homo homini lupus est?

katecheza z prezentacją multimedialna dla kl. II liceum

 
Człowiek istotą otwartą na Boga

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
Żyć z talentem

katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Symbole Chrztu świętego

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej

 
Powroty do Boga

Katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej